Stanisław Żak o stanie wojennym

okladka male

Zapraszamy na promocję książki prof. Stanisława Żaka „Stan wojenny i po nim” która odbędzie się 14 grudnia 2014 r. (niedziela, początek o godz. 16.00) w Instytucie Kultury Spotkania i Dialogu przy ul. Planty 7/9 w Kielcach.

 

Książka ukaże się staraniem Stowarzyszenia im. Jana Karskiego w 33 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Autor książki jest literaturoznawcą, historykiem, publicystą, był senatorem I i II kadencji, członek-założyciel Stowarzyszenia im. Jana Karskiego. W 1980 r. był jednym z organizatorów NZSS Solidarność na WSP w Kielcach, następnie członkiem Komisji Zakładowej. W 1981 r. był też współzałożycielem rozwiązanego w 1983 i reaktywowanego w 1988 r. Klubu Inteligencji Katolickiej w Kielcach. po  wprowadzeniu stanu wojennego został dwukrotnie internowany, łącznie na około 10 miesięcy. Książka jest osobistym zapisem czasu wojny polsko-polskiej.

 

Stanisław Żak:

Przypomniałem te różne wydarzenia i doświadczenia, niekiedy przykre i poniżające, nie po to, aby kreować się na bohatera. Dotknęły one nie tylko mnie, ale wielu ludzi, których losy potoczyły się niekiedy tragicznie. Chodziło mi raczej o pokazanie pewnych mechanizmów systemu, który sprowadził godność człowieka do zera; który degradował go, odbierając mu prawo głosu, zwłaszcza krytycznego; który żądał bezwzględnego i absolutnego posłuszeństwa, a niepokornych karał represjami, próbował wykluczyć z życia społecznego.

 

Byłem i nadal jestem szeregowym obywatelem, który traktuje swoje powinności i obowiązki poważnie, bo tak go nauczyli w młodości. Skoro kiedyś dowiedziałem się, że Ojczyzna to zbiorowy obowiązek, starałem się i staram razem z innymi go realizować.

Nigdy nie mieściło mi się w głowie, że realizacja owego obowiązku wobec ojczyzny może jej zagrażać, bo nie przystaje do narzuconego systemu, do jego rygorystycznych norm i ograniczeń. Słaby jest każdy system, który boi się „kilku myśli, co nie nowe”…