Świecka święta. O Ali z elementarza na Planty 7

Wczoraj w Instytucie Kultury Spotkania i Dialogu Stowarzyszenia im. Jana Karskiego odbyło się spotkanie z Zofią Winawer i Sewerynem Blumsztajnem.

Goście wieczoru opowiadali o niezwyklej kobiecie z bogatym życiorysem – dr Alinie Margolis- Edelman, która założyła m.in. Fundację Dajmy Dzieci Siłę (poprzednia nazwa to Fundacja Dzieci Niczyje). Od początku jej istnienia związana jest z nią Zofia Winawer, która ze swoim mężem Sewerynem Blumsztajnem poznała dr Alinę Margolis-Edelman w Paryżu po wprowadzeniu  stanu wojennego. Stamtąd właśnie dr Alina organizowała konwoje leków do Polski we współpracy z komitetem Solidarności w Paryżu.

Spotkanie poprzedziła projekcja filmu pt. „Ala z elementarza” w reżyserii Edyty Wróblewskiej. W dokumencie tym Alina Margolis-Edelman opowiada o najważniejszych momentach swojego życia. Była żona Marka Edelmana, uczestniczką powstania w getcie warszawskim i powstania warszawskiego, a wcześniej pierwowzorem słynnej Ali z „Elementarza” Mariana Falskiego.

Alina Margolis-Edelman przyznawała, że do organizacji pomocowej wstąpiła nie dla innych, ale dla siebie – to był dla niej ratunek. Ratowała dzieci w Wietnamie, Salwatorze, Czadzie, Bośni. W Polsce założyła Biuro Pomocy Inicjatywom Społecznym, rozwinęła nową gałąź medycyny zwaną audiologią dziecięcą. 
Nadal działa założona przez nią Fundacja Dajmy Dzieciom Siłę, która  w tym roku obchodzi jubileusz 25-lecia istnienia. – Alina nie jest tak znana jak jej mąż,  ale jak mało kto zasługuje na upamiętnienie.  – To była świecka święta – dodał Seweryn Blumsztajn.

Żołnierze amerykańscy na Plantach

Wieczorne spotkanie poprzedziła tego dnia wizyta grupy żołnierzy amerykańskich z majorem Marcinem Matczakiem z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych na kieleckiej Bukówce. Żołnierze uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez Instytut Kultury Spotkania i Dialogu. Goście wyrazili uznanie dla naszej działalności i dziękowali za spotkanie.