Szkolenia dla nauczycieli w USA

warsaw_sea200

Ambasada Amerykańska zaprasza nauczycieli i edukatorów do ubiegania się o uczestnictwo w szkoleniu w USA poświęconym edukacji na temat Holokaustu.Termin nadsyłania zgłoszeń mija 21 stycznia.

 

Terminy szkoleń nie są jeszcze potwierdzone ale zwykle trwają 5 dni i odbywają pod koniec czerwca, w połowie lipca, na początku lub w połowie sierpnia.

Organizatorami są The Jewish Foundation for the Righteous w Nowym Jorku, The Illinois Holocaust Museum Education Center w Skokie oraz The Museum of Jewish Heritage w Nowym Jorku. Koordynatorem szkoleń jest Association of Holocaust Organizations przy współpracy z amerykańskim Departamentem Stanu. Ambasada i organizatorzy pokrywają koszty uczestnictwa w programie (przelot, zakwaterowanie, wyżywienie).


Seminarium jest okazją dla nauczycieli do zapoznania sie z metodami nauczania o Holokauście oraz wymiany doświadczeń z nauczycielami ze Stanów Zjednoczonych a często także z innych krajów. Jest też okazją do wzbogacenia wiedzy dotyczącej kultury judaistycznej, historii i przeciwdziałaniu anysemityzmowi.

Uczestnikami szkolenia mogą być nauczyciele szkół licealnych i gimnazjalnych oraz edukatorzy muzeów i miejsc pamięci, którzy podczas lekcji, spotkań oraz dodatkowych zajęć poruszają tematy związane z Holokaustem.

Wymagana jest płynna znajomość języka angielskiego.

Osoby zainteresowane powinny wypełnić znajdujący się poniżej kwestionariusz w języku polskim oraz angielskim oraz dołączenie życiorysu w obu językach. Odpowiedzi należy ograniczyć do 3-4 stron A4 (plus życiorys) i wysyłać (wyłącznie mailowo) na adres  tthwarsaw@state.gov. Listy rekomendacyjne są mile widziane. 

Termin nadsyłania zgłoszeń –  21.01.2013r.

W oparciu o nadesłane kwestionariusze komisja rekrutacyjna w ambasadzie dokona wyboru kandydatów i zaprosi ich na indywidualne spotkania w ambasadzie w Warszawie lub konsulacie amerykańskim w Krakowie w terminie 14-28.02.2013r.

 

Kwestionariusz w j. polskim      Kwestionariusz w j. angielskim