VII Kieleckie Spotkania Chrześcijańsko-Żydowskie

Organizator: Stowarzyszenie im. Jana Karskiego przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Kielce

25 listopada, godz. 15.00 Niedziela z chasydami
Wernisaż wystawy Agnieszki Traczewskiej „Powroty”
Wystawa fotografii Agnieszki Traczewskiej „Powroty” jest  zapisem pasji oraz wieloletniej pracy autorki, a wreszcie wizerunkiem świata, który zdołał ocaleć, choć miał na zawsze zniknąć z powierzchni ziemi. Postaci chasydów z Bobowej, Lelowa, Góry Kalwarii, Rymanowa czy Leżajska widujemy zwykle na kliszach fotograficznych sprzed stulecia.

Wykład prof. Marcina Wodzińskiego wokół albumu „Historyczny atlas chasydyzmu”

Historyczny atlas chasydyzmu autorstwa prof. Marcina Wodzińskiego to pierwsza kartograficzna interpretacja jednego z najważniejszych ruchów religijnych nowoczesnej Europy oraz współczesnego Izraela i Ameryki Północnej. W dziewięciu rozdziałach atlas omawia powstanie i ekspansję chasydyzmu, jego formy instytucjonalne (dynastie, dwory, domy modlitwy), emigracje, kryzys dwóch wojen światowych i Holokaustu, odrodzenie po 1945 roku, aż po współczesny rozkwit.

26 listopada, godz. 18.00
Spotkanie z ks. prof. Alfredem Markiem Wierzbickim wokół książki „Kruche dziedzictwo Jana Pawła II od nowa” (Wydawnictwo Więź)

Autor książki diagnozuje również aktualną sytuację Polski i zachodzące w niej przemiany. Nie boi się wskazywać na trapiące dziś nasz kraj problemy: nacjonalizm, ksenofobię, język nienawiści, instrumentalne traktowanie patriotyzmu, ale nie pozostawia czytelnika bez nadziei. Jej źródłem musi być rzetelny i głęboki namysł nad dziedzictwem Soboru Watykańskiego II i ostatnich pontyfikatów.
27 listopada, godz. 18.00
„Tisz – wieczór pieśni i medytacji chasydskiej”, koncert w wykonaniu kantora Symchy Kellera

Charyzmatyczny kantor  Symcha Keller wraca do Kielc z tradycyjną muzyką żydowską opracowaną  we współczesnych aranżacjach. Zaśpiewa słynne chasydzkie niguny i odbędzie z widzami muzyczną i duchową podróż. Symcha Keller to także działacz na rzecz społeczności i kultury żydowskiej oraz były przewodniczący Łódzkiej Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi.

28 listopada, godz. 18.00
Rekolekcje chanukowo-adwentowe. Prowadzenie: ks. Grzegorz Michalczyk i rabin Stanisław Wojciechowicz

Żydowskie święto Chanuki i chrześcijańskie Boże Narodzenie mają wiele więcej wspólnego ze sobą, niż to się na ogół uważa. Dlatego już po raz trzeci chcemy zaprosić kielczan do uczestnictwa w niezwykłych, dwudniowych rekolekcjach, prowadzonych wspólnie przez rabina i katolickiego księdza. Takie wydarzenie to dobra okazja by doświadczyć, że o wiele więcej nas łączy, niż dzieli. Rekolekcje wygłoszą wspólnie rabin Stanisław Wojciechowicz z warszawskiej synagogi postępowej Ec Chaim i ksiądz Grzegorz Michalczyk, krajowy duszpasterz środowisk twórczych, rektor kościoła pw. św. Andrzeja Apostoła i Alberta Chmielowskiego w Warszawie.

29 listopada, godz. 19.00
Biblijne abożeństwo rekolekcyjne w kościele akademickim pw. ww. Jana Pawła w Kielcach przy ul. Wesołej 52.
Nabożeństwo biblijne poprowadzą ks. Grzegorz Michalczyk i rabin Stanisław Wojciechowicz.

30 listopada, godz. 18.00
Projekcja filmu „Polin. Okruchy pamięci” w reżyserii Jolanty Dylewskiej
poprzedzona wykładem  o kieleckich tradycjach chasydzkich dr Marka Maciągowskiego, dyrektora Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach

„Po-lin” to opowieść o świecie żydowskich społeczności przedwojennych polskich miast na podstawie materiałów filmowych zrealizowanych w latach dwudziestych i trzydziestych przez Żydów, którzy wyemigrowali wcześniej do USA, a do Polski przyjechali w odwiedziny do krewnych, zabierając ze sobą kamerę filmową.