Walizka rzeczy i wartości

Chcemy pobudzić młodych uczestników warsztatów do refleksji nad tym, czym jest bagaż, który każdy człowiek niesie ze sobą, co jest ważne, a co jest mniej ważne. Punktem wyjścia będzie stara walizka: ma doprowadzić uczniów do odpowiedzenia sobie na pytania dotyczące wartości i przywiązania człowieka do rzeczy. Podczas warsztatów wykorzystywane są zostaną metody aktywizujące takie jak: burza mózgów, mapa mentalna, dyskusja, plakat i praca z źródłowym.Zaczniemy od sytuacji najbliższej uczestnikom: co według nich jest niezbędne do życia?  Następnie na podstawie materiałów źródłowych opiszą oni zawartość walizki powracających do domu ocalałych z Holocaustu Żydów. Po dyskusji uczniowie podzieleni na grupy zastanowiają się, jaki bagaż niosą ze sobą współcześni uchodźcy. W czym podobne są te trzy sytuacje, czym się różnią?