Jesteś tutaj:

 

O WARSZTATACH
Instytut Kultury Spotkania i Dialogu zaprasza na bezpłatne jednodniowe warsztaty antydyskryminacyjne dla nauczycieli i wychowawców. Zajęcia oparte są na nowatorskim programie prof. Philipa Zimbardo „Projekt Bohaterskiej Wyobraźni (HIP)”, który zostanie zaprezentowany w kontekście realiów naszego miasta.
Nauczyciele otrzymają narzędzia i wiedzę do kształtowania wśród młodzieży pozytywnych postaw, umiejętności współodczuwania i przełamywania schematów leżących u podłoża dyskryminacji i przemocy rówieśniczej.
Warsztaty podzielone są na trzy moduły:
  • 1. Wprowadzenie – Czym jest bohaterska wyobraźnia i dlaczego spotykamy się w kamienicy przy ul. Planty 7?
  • 2. Stereotypy
  • 3. Efekt Biernego Widza, rozproszona odpowiedzialność.

Każdy z modułów składa się z części teoretycznej i praktycznej oraz podsumowania, stanowiącego okazję do zadawania pytań.

Warsztaty odbędą się w dwóch terminach: 26 maja oraz 16 czerwca.
Wszyscy prowadzący zajęcia mają certyfikat trenera HIP. Uczestnictwo zostanie potwierdzone dyplomem.

ZAPISY

PROF. ZIMBARDO O KIELECKICH WARSZTATACH
To niezwykle ważne, by młodzi ludzie pamiętali ten smutny, tragiczny i podły moment w historii Kielc z roku 1946. Nigdy więcej! Nie będzie więcej pogromów! Tak, łatwo to powiedzieć i wywiesić na transparentach. Co jednak z uprzedzeniami i dyskryminacją, która dziś ma miejsce – wobec Romów, Ukraińców, imigrantów – w Polsce, na Węgrzech, we Włoszech i w wielu innych krajach? Musimy się zjednoczyć, by przeciwstawić się uprzedzeniom w każdej formie i stawić czoła dyskryminacji, która każdego dnia obniża jakość życia wielu ludzi na całym świecie.
Robię co w mojej mocy, by uczyć młodych ludzi i ich rodziców o nikczemności uprzedzeń i dyskryminacji oraz rozwijać metody i programy szkoleniowe, które pozwolą je przełamywać, a w ich miejsce budować równość, tolerancję i rozumienie piękna różnorodności. Projekt bohaterskiej Wyobraźni powstał w Ameryce, teraz jednak kwitnie w Polsce i innych europejskich krajach – na Węgrzech i we Włoszech. Uczy, by przeciwstawiać się złu, podejmować bohaterskie działanie w trudnych sytuacjach, w obliczu, których stajemy. Z uprzedzeniami i dyskryminacją mamy doczynienia codziennie – w domu, szkole, pracy, społeczności, w biznesie. Musimy je rozpoznawać i przeciwstawiać się im – mądrze, dobrze i zawsze. Nasza nowa lekcja „Przeciwdziałanie uprzedzeniom” jest początkiem drogi w tym kierunku – jeśli tylko nauczyciele z entuzjazmem przekażą zdobytą wiedzę młodym ludziom. Uprzedzenia przynoszą szkodę nie tylko tym, wobec których są skierowane, ale również tym, którzy je żywią, ograniczając ich krytyczne i twórcze myślenie”.

Do góry