Wieczór pamięci Ireny Sendlerowej

sendlerowa_karski

Zapraszamy na wieczór pamięci Ireny Sendlerowej w dniu 105. rocznicy jej urodzin oraz na trzeci wykład rabina Stasa Wojciechowicza z cyklu ABC judaizmu.

Wydarzenia odbędą się 15 lutego (niedziela) o godz. 16.00 w Instytucie Kultury Spotkania i Dialogu Stowarzyszenia im. Jana Karskiego przy ul. Planty 7.

Gościem honorowym wieczoru wspomnień Ireny Sendlerowej będzie  Janina Zgrzembska – córka Ireny Sendlerowej.

 

„Nie umiem opowiadać o Pani Irenie, bo nie znam języka do opowieści o dobru. Tak jak nie znam języka, którym można by opowiadać o złu. Nie mogę pojąć, że do tego samego gatunku Bożych stworzeń, do homo sapiens, należy i Irena Sendler, Władysław Bartoszewski, Henryk Sławik, i mordercy z Jedwabnego czy z Kielc” – mówił o Irenie Sendlerowej Bogdan Białek, prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego.

 

Irena Sendlerowa (1910-2008) – W dzieciństwie wiele czasu spędzała wśród żydowskich rówieśników, w wieku 5-7 lat potrafiła porozumiewać się w jidysz. W trakcie studiów na wydziale pedagogiki przeciwna gettu ławkowemu demonstracyjnie siadała po „niearyjskiej” stronie.

 

Podczas wojny jeszcze przed utworzeniem getta wraz z pracownikami Wydziału Opieki Społecznej zaczęła organizować pomoc dla Żydów. Pod koniec 1942 r. nawiązała kontakt z Julianem Grobelnym z PPS-u, który stał na czele Rady Pomocy Żydom – „Żegota”. Grobelny zlecał jej zadania do wypełnienia na terenie getta. Wkrótce powierzono jej również prowadzenie Referatu Opieki nad Dzieckiem. Działała pod pseudonimem „Jolanta”.

 

Mając wiele znajomości na terenie getta, Irena Sendlerowa zdecydowała się wyprowadzać ludzi, szczególnie dzieci, na „aryjską stronę”.
Irena Sendlerowa została uhonorowana medalem Femina Bona przyznawanym przez Stowarzyszenie im. Jana Karskiego.

 

Janina Zgrzembska – urodzona dwa lata po wojnie, w latach 60. pomimo zdanego egzaminu na studia na kierunku filologia polska nie zostaje przyjęta ze względu na przeszłość matki. Janina Zgrzembska gościła już wcześniej w Kielcach m.in. Na uroczystości nadania Szkole Podstawowej nr 19 imienia Ireny Sendler. Uczestniczy w spotkaniach z młodzieżą w trakcie, których podkreśla, iż „musimy być ciągle wyczuleni na wszelkie oznaki nietolerancji i dehumanizacji, aby nie dać możliwości zaniechania pamięci tragedii i traumy pokoleń”.

Rabin Stas Wojciechowicz pochodzi z rodziny o polsko-żydowskich korzeniach. Na początku lat 90. wyjechał z rodzinnego Taszkientu na studia do Stanów Zjednoczonych. W 1995 roku rozpoczął studia w Hajfie. Podczas służby wojskowej wystąpił o przyjęcie na studia rabiniczne w reformowanym Hebrew Union Collage w Jerozolimie, które rozpoczął w 2001 roku. Smichę rabinacką Hebrew Union College otrzymał w roku 2006. Od 2007 roku Stas Wojciechowicz pracował jako rabin w progresywnej społeczności żydowskiej Shaarei Shalom w Sankt Petersburgu w Rosji. Od października 2010 pracuje jako reformowany rabin w Warszawie.