Wirtualne zwiedzanie synagogi w Kielcach

Zapraszamy do zwiedzenia wirtualnego modelu synagogi kieleckiej w jej dawnym wyglądzie. Model opiera się na planach inwentaryzacyjnych z 1949 roku, zachowanych zdjęciach, wspomnieniach oraz na porównaniu z budowlami synagogalnymi w analogicznym stylu.