Wolność to odpowiedzialność i przywilej

IMG_5782

 

Tydzień temu, 11 listopada podczas koncertu głównego Festiwalu Wolność i Pokój Bogdan Białek, prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego zapytał zgromadzoną publiczność o definicję wolności


Wolność to zrozumienie konieczności i odpowiedzialności za swoje czyny. Wolny, czyli potrafiący wybrać, mający pełną świadomość konsekwencji – napisał dokładnie w 140 znakach Marian Orliński.

 

Właśnie tyle znaków ze spacjami miała mieścić odpowiedź na pytanie: Czym według Ciebie jest wolność? Pytanie padło podczas koncertu Marii Pomianowskiej i Włodzimierza Kiniorskiego w kieleckim teatrze im. Żeromskiego. Artyści w ramach Festiwalu Wolność i Pokój zaprezentowali po raz pierwszy utwory z płyty „Dwugłowy smok”.

 

 

Za nadesłanie na adres Stowarzyszenia własnej definicji wolności można było otrzymać unikatową płytę. Otrzyma ją także Szymon Hojan, który napisał: Możliwość dokonywania wyborów, decydowania o własnym losie, a nieraz i o losie innych. A zatem wolność to odpowiedzialność i przywilej.


Dziękujemy za wszystkie wypowiedzi. Z nagrodzonymi skontaktujemy się mailowo lub listownie.