Wręczenie nagrody im ks. Musiała

dsc_2518 foto wiesaw majka
W piątek 30 kwietnia prezes Stowarzyszenia Bogdan Białek odebrał w Krakowie nagrodę imienia ks. Stanisława Musiała. Zaszczytne wyróżnienie przyznane zostało za „inicjatywy społeczne promujące dialog chrześcijańsko–żydowski i polsko–żydowski”.
fot. Wiesław Majka
UM Kraków
Nagroda ustanowiona została i przyznawana jest przez krakowski Klub Chrześcijan i Żydów Przymierze, jej fundatorami są natomiast: Prezydent Miasta Krakowa oraz Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, który przewodniczy kapitule nagrody. Nagroda im. ks. Musiała przyznawana jest dwóm laureatom. Dlatego wraz z prezesem Stowarzyszenia uhonorowana została profesor Joanna Tokarska-Bakir, antropolog z Uniwersytetu Warszawskiego.

Uroczystość wręczenia nagród rozpoczęła się w południe w plenarnej sali posiedzeń krakowskiej rady miejskiej znajdującej się w gmachu krakowskiego ratusza przy pl. Wszystkich Świętych. Przybyło wielu znakomitych gości – między innymi ks. kardynał Franciszek Macharski, redaktor naczelny „Tygodnika Powszechnego” ks. Adam Boniecki, konsul Stanów Zjednoczonych w Krakowie, liczni przedstawiciele krakowskiej społeczności żydowskiej. Sylwetkę laureata i uzasadnienie przyznania nagrody przedstawił prezydent Krakowa, profesor Jacek Majchrowski. – Przyznawana od ubiegłego roku Nagroda im. ks. Musiała honoruje dziś jednego z najwybitniejszych kontynuatorów jego dzieła; jednego z najbardziej wytrwałych i nieugiętych konstruktorów polsko-żydowskiego dialogu, bliskiego patronowi nagrody dzięki odwadze nazywania rzeczy po imieniu i dzięki owym niepodlegającym dyskusjom wartościom: dobru i prawdzie – mówił między innymi fundator nagrody, po czym uroczyście wręczył ją laureatowi.

Dokonania profesor Tokarskiej-Bakir przedstawił rektor UJ prof. Karol Musioł. – Wyjątkową okazją do uzasadnienia tej kandydatury do nagrody stała się dedykowana pamięci ks. Stanisława Musiała książka „Legendy o krwi. Antropologia przesądu”, wydana w Warszawie w 2008 r. To imponujący efekt wieloletnich interdyscyplinarnych badań. Autorka wnikliwie prześledziła losy „blood libels” w europejskiej pamięci i wykazała ich związki ze współczesnym antysemityzmem, co dokumentują obszerne fragmenty wywiadu z mieszkańcami Sandomierszczyzny – powiedział rektor UJ. Profesor Tokarska–Bakir podjęła w swej książce temat żydowskich mordów rytualnych.

Nagroda imienia księdza Stanisław Musiała przyznana po raz pierwszy została w roku 2009. Pierwszymi jej laureatami zostali świętokrzyska miejscowość Chmielnik oraz pośmiertnie prof. Jan Błoński. Wraz z pamiątkową statuetką laureat otrzymuje 15 000 zł.

Ks. Stanisław Musiał (1938-2004) – jezuita, filozof, publicysta, gorący rzecznik dialogu polsko–żydowskiego. Był członkiem redakcji „Tygodnika Powszechnego”, na którego łamach wielokrotnie publikował. Zdecydowanie występował przeciwko postawom i zachowaniom antysemickim, w szczególności tym wstępującym wśród duchowieństwa i hierarchii kościelnej. Prowadził wieloletnią działalność skoncentrowaną na rozwoju współpracy żydowsko–chrześcijańskiej i żydowsko–polskiej.

www.tvp.pl link do Kroniki Krakowskiej z relacją z uroczystości wręczenia nagrody (30.04.2010)

 pdfKapitula Nagrody im ks Stanislawa Musiala.pdf
 pdfRegulamin Nagrody.pdf