„Wszystkie nurty judaizmu” – wykład rabinki Małgorzaty Kordowicz

30 stycznia w naszym Instytucie odbył się dodatkowy wykład w ramach studium „ABC judaizmu dla chrześcijan”. Rabinka Małgorzata Kordowicz opowiadała o nurtach judaizmu, a także opisywała poszczególne społeczności żydowskie i ich zwyczaje, które zmieniały się w kolejnych wiekach. Istotne było omówienie dzisiejszego podziału oraz pokazanie podobieństw i różnic, jakie dzielą judaizm konserwatywny, ortodoksyjny i reformowany. Uczestnicy wykładu byli szczególnie zainteresowani życiem codziennym Żydów w każdej ze społeczności – obchodzeniem szabatu, zasadami koszerności i stosunkiem wobec często radykalnych zasad. Dziękujemy za zaangażowanie i szczególną aktywność podczas tego spotkania.
 
Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach studium „ABC judaizmu dla chrześcijan”, które odbędzie się 18 lutego o godz. 15.00. Rabin Stanisław Wojciechowicz będzie kontynuował wykład zatytułowany „Idee judaizmu rabinicznego”.