Wybór tekstów Bogdana Białka. Dwie książki, które warto przeczytać

b.b.male

„Cienie i ślady” oraz „Prowincje” to tytuły książek zawierających wybór tekstów Bogdana Białka, które powstały z okazji 40-lecia jego pracy dziennikarskiej.

 

Publikacje ukazują się nakładem Wydawnictwa Charaktery, zaś teksty wybrał, zredagował i ułożył Piotr Żak.

 

Bogdan Białek (ur.1955) jest prezesem Stowarzyszenia im. Jana Karskiego, psychologiem oraz założycielem i redaktorem naczelnym magazynu „Charaktery”.

 

ksiazka_mysliwskiJako dziennikarz zadebiutował w sierpniu 1973 w „Gazecie Białostockiej”. W Kielcach zamieszkał w 1979 roku, po ukończeniu psychologii na UJ. W 1980 roku założył „Notes”, jedno z pierwszych pism solidarnościowych, i był jego redaktorem naczelnym. Pracował też naukowo na WSP w Kielcach, a potem na UJ. W połowie lat 80. związał się z Instytutem Psychologii Zdrowia. Porzucił jednak psychologię i w styczniu 1990 stworzył pierwszy regionalny dodatek do „Gazety Wyborczej”. W roku 1997, po rozstaniu z „GW”, rozpoczął wydawanie „Charakterów” – pierwszego polskiego magazynu psychologicznego „dla każdego”. Z czasem utworzył Wydawnictwo Charaktery, które obok flagowego tytułu wydaje inne czasopisma psychologiczne oraz książki. Od wielu lat energicznie działa na rzecz pojednania polsko-żydowskiego oraz chrześcijańsko-żydowskiego. 

cienie_i_slady_male

ksiazki_cienie_i_slady

„W wydanej niedawno książce-wywiadzie prof. Władysław Bartoszewski chwilę uwagi poświęcił Kielcom. (…)Te słowa wypowiedział profesor rok temu z okładem. Czy powtórzyłby je dzisiaj, po bezwstydnym zdarzeniu, jakim było publiczne spotkanie w sali kieleckiego seminarium duchownego z zawodowym antysemitą Jerzym R. Nowakiem? (…)

Jan Tomasz Gross zawarł w swojej książce wiele opinii, które budzą w wielu osobach sprzeciw, niezgodę, protest. Podczas debaty z Grossem w Pałacyku Zielińskiego dawano temu wyraz. Spokojnie, rzeczowo. (…)

Nie chce mi się wierzyć w to, że mój Kościół, mój Biskup, mój dobry znajomy, porządny człowiek i kapłan, rektor seminarium, jako jedyną odpowiedź na książkę Grossa proponują nienawistne, głupawe pohukiwania prowokatora Nowaka, który przemawia w stylu osobników podburzających tłum zgromadzony przy ulicy Planty 7 w 1946 roku.”

prowincje_male

ksiazki_prowincje

„Co to jest prowincja? Nie wiem. Wszystko jest prowincją. Niektóre miejsca są zaściankiem ze swoim charakterem, narracją, indywidualnością, inne są zadupiem, miejscami takimi, jak wszystkie inne, tylko o zmienionych dekoracjach. Jak pisał Siegfried Lenz: prawdziwe metropolie są w nas. I prawdziwe prowincje też. Ostatecznie, jak powiada Tadeusz Słobodzianek, każdy ma taką prowincję, jaką sobie wybiera. Warto wiedzieć, gdzie w nas przebiega granica między metropolią a prowincją, zaściankiem a zadupiem. Ale to przecież inna opowieść.

 

ksiazka_awdiejew

 

„Prowincje”
to wnikliwy opis Polski z początku lat 90.

„Prowincje”
to przypomnienie i utrwalenie wydarzeń powoli zacierających się w ludzkiej pamięci.

 

„Prowincje”
to przejmująca refleksja nad ludzkimi losami, uwikłanymi w potężne procesy społeczne i historyczne.

 

„Cienie i ślady”
to świadectwo żmudnej, ale wytrwałej pracy na rzecz porozumienia między Polakami i Żydami, odkłamywania historii obu narodów, przekraczania stereotypów.
 

Cienie i ślady”
to przenikliwy zapis przemian w myśleniu Polaków o Polsce i świecie, o innych ludziach i innych narodach.
 

Cienie i ślady”
to poruszający obraz najpoważniejszych polskich kompleksów i stereotypów, które wciąż ciążą na życiu społecznym i politycznym współczesnej Polski.

Książka do kupienia w salonach prasowych Empiku, dobrych księgarniach i e-sklepie: www.sklep.charaktery.eu

 

PATRONAT MEDIALNY

ksiazki_loga_01ksiazki_loga_02ksiazki_loga_03ksiazki_loga_04