Wyjątkowy koncert i wręczenie nagrody

Zapraszamy do Instytutu Kultury Spotkania i Dialogu Stowarzyszenia im. Jana Karskiego (ul. Planty 7) 10 maja (wtorek)  o godz. 18.00 na koncert kameralny w wykonaniu światowej sławy flecisty Anatolija Kogana i wybitnego pianisty Konstantego Wileńskiego. Artyści  zaprezentują kompozycje własne oraz utwory Jana Sebastiana Bacha, Mozarta, Wihelma Poppa, Christophera Glucka.

Przed koncertem odbędzie się uroczystość wręczenia Nagrody im. Hanny Goldszajd i Dawidka Rubinowicza. Kapituła Nagrody przyznała w tym roku to wyróżnienie  Pani  Danucie Gajek  nauczycielce z Chmielnika, w dowód uznania za wyjątkową postawę w wychowaniu młodzieży w duchu szacunku dla godności osoby ludzkiej bez względu na wyznanie, pochodzenie, stan i wszelkie inne różnice, które są pomiędzy ludźmi.  

 

 

 

ANATOLY KOGAN

Pochodzi ze sławnej muzycznej rodziny. Ojciec Anatolia Siemion Kogan był słynnym tenorem Opery Kijowskiej. Anatoly ukończył Akademię Muzyczną w Kijowie a następnie studia podyplomowe. Jako solista Filharmonii Narodowej koncertował w wielu krajach, uczestniczył w licznych Festiwalach w byłym Związku Radzieckim i zagranicą. Laureat szeregu nacjonalnych konkursów. Na swym koncie ma wiele nagrań dla radia i telewizji oraz udział w muzycznych filmach. W 1990 roku wyemigrował do Izraela, gdzie szybko zaaklimatyzował się w tamtejszym środowisku muzycznym. W Izraelu organizuje znakomite koncerty z udziałem sławnych muzyków z całego świata. Występuje z szerokim i różnorodnym repertuarem w najbardziej prestiżowych salach Europy i Ameryki.

KONSTANTY WILEŃSKI

Pochodzi z inteligenckiej rodziny kijowskiej o bogatych tradycjach muzycznych. Wychowany w duchu artystycznego klimatu domu rodzinnego Konstanty podjął naukę w Konserwatorium Kijowskim, które ukończył z wyróżnieniem.

Jest kompozytorem i koncertującym pianistą. Posiada unikalny talent łączenia klasyki i jazzu. Uprawia różne gatunki muzyki: od wokalno-symfonicznej poprzez symfoniczną, teatralną, kameralną po jazzową. Koncertuje na całym świecie. Jako pianista-wirtuoz i kompozytor muzyki fortepianowej w ostatnich latach cieszy się dużym uznaniem pianistów światowej sławy, zamawiających i wykonujących jego kompozycje.