Wystawa IKON

     10 grudnia 2005 w kieleckim Muzeum Diecezjalnym otwarto wystawę ikon pod tytułem „Świadkowie Świętych Ikon”. Wystawa została zorganizowana przez Stowarzyszenie  we współpracy z Muzeum. Z tej okazji Stowarzyszenie opublikowało album „IKONY”.
Wystawa miała na celu pokazanie wspólnych wątków występujących w tradycji i duchowości katolicyzmu i prawosławia. Zaprezentowano ponad 60 ikon autorstwa ikonopisów z całej Polski. W trakcie uroczystego otwarcia prezes Stowarzyszenia Bogdan Białek podkreślał ekumeniczny, pojednawczy walor wystawy – łączący się z postacią i działalnością Jana Karskiego.

Wydarzenie połączone było z licytacją ikon, z której dochód przeznaczony został na rzecz Wspólnoty Chleb Życia prowadzonej przez siostrę Małgorzatę Chmielewską.