Zakończenie pierwszego roku „ABC judaizmu”

W niedzielę zakończyliśmy pierwszy rok studium „ABC judaizmu”. – Patrząc po listach obecności, była to nie tylko pożyteczna inicjatywa, ale też interesująca. Na tyle interesująca, że postanowiliśmy ją przedłużyć na kolejny rok – mówił Bogdan Białek, prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego i pomysłodawca studium, otwierając ostatnie spotkanie. Podczas zakończenia gościliśmy nieomal wszystkich wykładowców, z którymi w tym roku mogli się spotkać uczestnicy. Każdy z nich przygotował na ten dzień coś specjalnego. Symcha Keller przedstawił, jak w chasydyzmie wygląda relacja uczeń – nauczyciel, a następnie zaprezentował przedpremierowo dwa swoje najnowsze teledyski. Miriam Synger podzieliła się swoimi ulubionymi fragmentami Tory dotyczącymi kobiet. Rabinka Małgorzata Kordowicz zaprosiła słuchaczy do tańców izraelskich, wcześniej zarysowując ich historię i powiązanie z powstaniem państwa Izrael. Tematem wykładu rabina Stasa Wojciechowicza były wyzwania, przed jakimi staje dziś judaizm rabiniczny. Po czasie przeznaczonym dla każdego wykładowców, Bogdan Białek wręczył słuchaczom, którzy uczestniczyli przynajmniej w siedmiu z dziewięciu spotkań dyplomy potwierdzające uczestnictwo w studium. Okazało się, że takich osób było ok. trzydziestu.
 
Zapisy na kolejną edycję „ABC judaizmu” rusza już w połowie sierpnia, natomiast zajęcia rozpoczną się we wrześniu. Osoby, które ukończyły studium, będą mogły w kolejnym roku wziąć udział w seminarium z wybranym przez siebie wykładowcą.