Zbigniew Nosowski – „Radość Miłości według Franciszka”

W poniedziałek, 8 maja, gościem Instytutu Kultury Spotkania i Dialogu był Zbigniew Nosowski, redaktor naczelny Więzi. Wygłosił on wykład zatytułowany „Radość Miłości według Franciszka”. Było to kolejne spotkanie z cyklu „Zrozumieć Franciszka”.

 

Podczas swojego wykładu Zbigniew Nosowski omówił sposób myślenia papieża Franciszka o rodzinie i małżeństwie, który został przedstawiony przez Ojca Świętego w adhortacji apostolskiej Amoris laetitia. Jest nim, wedle Nosowskiego, odejście od „duszpasterstwa linijki” a podjęcie „duszpasterstwa z kompasem”. Pod tymi obrazami kryje się, odpowiednio, wyznaczanie uniwersalnego wzorca, do którego wszyscy muszą się dopasować  i w którym Kościół nie zważa na realne możliwości ludzi („linijka”) i  uczenie samodzielnego poruszania się po mądrych życia („kompas”).  Jak podkreślał redaktor naczelny „Więzi”, to drugie podejście nie oznacza relatywizacji czy subiektywizacji nauczania Kościoła – kompas wskazuje jedną i tę samą północ dla wszystkich, jednak powierzenie go ludziom jest symbolem zaufania w to, że każdy sam, w swoim sumieniu, jest w stanie uczciwie rozeznać swoją sytuację. Wizja ta zakłada również porzucenie klerykalizmu, wraz z jego przekonaniem, że duchowni lepiej potrafią powiedzieć, co jest dobre dla każdego człowieka.

Po spotkaniu odbyła się krótka dyskusja, która dotyczyła głównie recepcji nauczania papieża Franciszka w Polsce. Jak zauważył Michał Płoski, Kościół w naszym kraju lubi zachowywać się jak nadopiekuńcza matka, stąd zrozumiałe jest, że wielu ludzi od takiej natrętnej „opieki” ucieka. Odpowiadając, Zbigniew Nosowski podzielił się obserwacją, że najtrudniej z przyjęciem nauczania papieża jest w krajach tradycyjnie katolickich, takich jak Polska czy Włochy. Ksiądz Rafał Dudała zwrócił z kolei uwagę na to, że często sami świeccy nie mają w sobie chęci do brania odpowiedzialności za swoje życie religijne. Bogdan Białek, prezes Stowarzyszenia im Jana Karskiego podkreślił, że brakuje w Kościele inicjatyw propagujących nauczanie Franciszka.

Następne spotkanie z cyklu „Zrozumieć Franciszka” odbędzie się 7 czerwca. Naszym gościem będzie ks. dr Andrzej Luter, a jego wykład zatytułowany został „Wszystkie grzechy Kościoła”.