Zmarł pastor Janusz Daszuta

W nocy z soboty 21 lipca na niedzielę 22 lipca zmarł pastor Janusz Daszuta – przyjaciel, współzałożyciel i członek Stowarzyszenia im. Jana Karskiego w Kielcach. Pastor kieleckiej wspólnoty Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego był również jednym z inicjatorów Marszów Pamięci i Modlitwy w rocznicę pogromu kieleckiego. Składamy nasze kondolencje i wyrazy wsparcia rodzinie i wspólnocie pastora.

Janusz Daszuta w latach 1988-1993 odbył studia teologiczne w Oak Hills Christian College w Bemidji w USA. Od 1996 r. był pastorem Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Kielcach, a także członkiem Świętokrzyskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej. Działał społecznie i charytatywnie: był m. in. inicjatorem Wioski Indiańskiej w Zaborzu koło Morawicy – niezwykłych kolonii dla miejscowych dzieci. Za swoje zaangażowanie został uhonorwany Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Nagrodą im. ks. Romana Indrzejczyka, która przyznawana jest chrześcijańskim osobom konsekrowanym, które swą działalnością przyczyniają się do rozwoju dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i polsko-żydowskie. Stowarzyszenie im. Jana Karskiego przyznało mu tytuł Vir Bonus za dokonania, działalnosć i postawę życiową, poprzez które przyczynił się istotnie do realizacji idei stojacych u podstaw naszej działalności.