IX Kieleckie Spotkania Chrześcijańsko-Żydowskie „Selem wedamut. Obraz i podobieństwo”

Zapraszamy do udziału w spotkaniach w ramach IX Spotkań Chrześcijańsko-Żydowskich. Z powodu pandemii tegoroczna edycja wydarzenia odbędzie się w formie online. Tematem łączącym wszystkie trzy wydarzenia są zaczerpnięte z Księgi Rodzaju słowa „Obraz i podobieństwo”.

Spotkania realizowane są dzięki wsparciu Fundacji im. Róży Luksemburg.

Środa, 2.12.2020, godz. 17.00
Mistyka otwartych oczu. Wykład Macieja Biskupa OP

O. Maciej Biskup, dominikanin zaangażowany w dialog ekumeniczny i dialog z judaizmem, opowie o sposobie spojrzenia na człowieka, który wynika z tej wspólnej dla chrześcijan i Żydów biblijnej pespektywy. Inspiracją dla jego zrozumienia będą między innymi słowa i działania podejmowane przez papieża Franciszka, który, jak pisze o. Biskup na swoim blogu, „w swej wrażliwości na potrzebujących i wykluczonych widzi konkretną twarz a nie przedmiot pomocy”.
Link do wykładu: https://youtu.be/4y0HXiLwaB4

Piątek, 4 grudnia, godz. 17.00
Judaizm opowiedziany obrazem. „Kalendarz pamięci wg Brunona Schulza” Miry Żelechower-Aleksiun

Zapraszamy na przygotowaną specjalnie na IX kieleckie Spotkania Chrześcijańsko-Żydowskie opowieść Miry Żelechower-Aleksiun. Malarka mówi swoim cyklu obrazów, które na co dzień wiszą w pomieszczeniach Katedry Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego. W pracach, które początkowo miały być komentarzem do odkrytego w dziełach Brunona Schulza kalendarza żydowskiego, w czasie tworzenia zaczęły pojawiać się kolejne warstwy znaczeniowe związane z odczytywanymi w danym okresie fragmentami Tory, a także dziejami polskich Żydów, również tymi tragicznymi. Dla Miry Żelechower-Aleksiun, wychowanej poza religią judaistyczną, malowanie cyklu było części drogi powrotu do jej korzeni. W przygotowanym dla nas materiale, oprócz malarki, wypowiada się również Marcin Wodziński, kierownik Katedry Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Link do opowieści: 
https://youtu.be/d4qrpW7jECo

Czwartek, 17 grudnia, godz. 17.00
Obraz i sztuka w judaizmie. Wykład Teresy Śmiechowskiej

Czy sztuka możliwa jest w religii, w której obowiązuje kategoryczne: przykazanie: „Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią” (wj 20,4)? Jeśli sztuka żydowska jednak istnieje, to jaka ona jest?
W ramach IX Kieleckich Spotkań Chrześcijańsko-Żydowskich zapraszamy na wykład Teresy Śmiechowskiej – historyka sztuki, pełniącej przez wiele lat funkcje kierownika Działu Sztuki Żydowskiego Instytutu Historycznego, kuratorki wielu wystaw sztuki żydowskiej.

Link do wykładu: 
https://youtu.be/AkaE9tpblRk