Pokój Błogosławieństw

Pokój Błogosławieństw jest miejscem wyciszenia i modlitwy. Pokój Błogosławieństw jest miejscem wyciszenia i modlitwy. Z założenia ma on służyć osobom poznającym podczas zwiedzania wystawy stałej tragiczne wydarzenia z lipca 1946 roku, ale w godzinach pracy Instytutu każdy może wejść do niego na chwilę refleksji. Miejsce to ma być miejscem uczenia się, że odpowiedzią na zło całego świata może być tylko błogosławienie, a nie złorzeczenie. Sala została uroczyście otwarta 15 stycznia 2017 roku przez biskupa kieleckiego Jana Piotrowskiego, naczelnego rabina Polski Michaela Schudricha oraz rabina Abrahama Skórkę z Argentyny, przyjaciela papieża Franciszka.

Na ścianach pomieszczenia zamontowano tablice z błogosławieństwami zaczerpniętymi z Kazania na Górze, z porannych modlitw żydowskich, a także ułożonymi przez papieża Franciszka, rabinów Michaela Schudricha i Abrahama Skórkę oraz biskupa Jana Piotrowskiego. W oknie Pokoju Błogosławieństw zamontowany został witraż przedstawiający „drzewo życia”, a obok niego przygotowana została imitacja Ściany Płaczu, gdzie każdy może zostawić zapisane przez siebie błogosławieństwo. Zebrane błogosławieństwa będą co jakiś czas zawożone do Jerozolimy i umieszczane w prawdziwej Ścianie Płaczu.

Posłuchaj, co o idei Pokoju Błogosławieństw mówią Bogdan Białek, prezes Stowarzyszenia i rabin Abraham Skórka, przyjaciel papieża Franciszka:
Nagranie udostępnione dzięki uprzejmości Radia Kielce.
"Błogosławić" oznacza tyle, co "dobrze mówić" ("błogo - sławić, odpowiednik łacińskiego "bene - dicere"). Także jako "benedicti" przetłumaczono na łacinę greckie "makaroi" z Kazania na Górze, które pierwotnie znaczy tyle, co "szczęśliwi". Przeciwieństwem błogosławieństwa jest złorzeczenie. Wierzymy, że drogą do szczęśliwego życia jest uświadamianie sobie, że jedyną dobrą odpowiedzią na całe zło świata jest właśnie błogosławienie, a nie złorzeczenie.

Poniżej znajdują się zdjęcia błogosławieństw zamieszczonych na ścianach pokoju. Dwa z nich pochodzą z ważnych tekstów judaizmu i chrześcijaństwa, pozostałe cztery zostały napisane przez przedstawicieli tych dwóch tradycji: papieża Franciszka, jego przyjaciela -rabina Abrahama Skórkę, naczelnego rabina Polski Michaela Schudricha oraz biskupa Kielc, Jana Piotrowskiego.

Arrow
Arrow
Slider
Jedną ze ścian pokoju przygotowano w taki sposób, aby imitowała ha-Kotel ha-Maarawi - Ścianę Placzu, jedyny zachowany fragment Świątyni Jerozolimskiej. Ściana Płaczu jest miejscem pielgrzymek Żydów, którzy od czasów osmańskich przyjeżdżają tam, by modlić się i opłakiwać swoich przodków oraz zburzenie Jerozolimy. Dlatego też zdecydowaliśmy się nawiązać do tego miejsca w kamienicy przy Planty 7, która była świadkiem zdumiewajacej nienawiści i rozlewu krwi.

W Jerozolimie istnieje zwyczaj, by na małych kartkach zapisywać swoją modlitwę i wkładać w szczeliny Ściany Płaczu. Podobnie można zrobić w Pokoju Błogosławieństw. Zachęcamy, by, zgodnie z ideą tego miejsca, swoją modlitwę ująć w formie błogosławieństwa. Kartki z modlitwami co jakiś czas wysyłamy do naszych przyjaciół w Jerozolimie, którzy umieszczają je w prawdziwej Ścianie Płaczu. Pierwsze kartki z Kielc zawiózł do Miasta Świetego Michael Schudrich, naczelny rabin Polski.

W oknie Pokoju Błogosławieśńtw umieszczono witraż przedstawiający Drzewo Życia. O drzewie tym wspomina trzy razy Księga Rodzaju, potem pojawia się ono w psalmach i księgach mądrościowych. Jest to również motyw ważny dla mistyki - zarówno żydowskiej, jak i chrzescijańskiej. Jest symbolem życia, witalności, ale także miłości, bez której życie traci sens. Obraz ten jest bardzo wymowny w miejscu, w którym zapanował kiedyś śmierć i nienawiść.

Nad Drzewem Życia znajduje się jedno z najważniejszych biblijnych błogosławieństw. Według Księgi Liczb to sam Bóg nakazał Mojżeszowi, by błogosławili Izraelitów tymi słowami:

Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie swoje oblicze i niech cię obdarzy pokojemLb 6, 22-27

Słowa te stały się wzorem dla wszystkich błogosławieństw odmawianych zarówno w liturgii żydowskiej, jak i chrześcijańskiej.

Przekaż 1,5% Stowarzyszeniu im. Jana Karskiego!

Kierujemy się przesłaniem Jana Karskiego, który przekazał nam wiarę, że uczynienie świata jest możliwe, że podejmowanie bezustannych wysiłków  w tym celu jest konieczne, a zaniechanie naprawy i obojętność na zło jest zbrodnią i grzechem.
Bogdan Białek

Nasze Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego. Dziękujemy, że możemy na Ciebie liczyć. Dziękujemy za udostępnianie informacji o naszych działaniach. Każda, nawet najmniejsza wpłata, ma dla nas znaczenie.

Jak przekazać swój 1,5%?
W odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego należy wpisać:
– STOWARZYSZENIE IM. JANA KARSKIEGO
– numer KRS: 0000230415.
– kwotę, którą chcesz przekazać.

Darmowy program do rozliczania PIT za 2023 r. :

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1,5% podatku

Emeryci i renciści też mogą przekazać 1,5%. Jeśli chcesz zdecydować, komu przekazać część swojego podatku, skorzystaj z PIT-OP, kliknij .

W odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego należy wpisać:
– STOWARZYSZENIE IM. JANA KARSKIEGO
– numer KRS: 0000230415.
– kwotę, którą chcesz przekazać.