Instytut

Od listopada 2014 roku Stowarzyszenie, dzięki przychylności władz Kielc, wynajmuje lokal w kamienicy przy ul. Planty 7. Nowe miejsce stworzyło nowe możliwości działania, dlatego 25 listopada powołano do życia Instytut Kultury Spotkania i Dialogu. Instytut w swojej działalności, na którą składają się edukacja, organizacja wydarzeń kulturalnych oraz spotkań z autorytetami, a także szerzenie wiedzy o innych kulturach, kieruje się w swojej działalności przesłaniem papieża Franciszka, który tak mówił o kulturze spotkania:

Dobra komunikacja pomaga nam być bliżej siebie oraz lepiej poznawać siebie nawzajem, w byciu bardziej zjednoczonymi. Dzielące nas mury można pokonać tylko wtedy, gdy jesteśmy gotowi słuchać siebie nawzajem i uczyć się jedni od drugich. Musimy godzić różnice poprzez formy dialogu, pozwalające nam wzrastać w zrozumieniu i szacunku. Kultura spotkania wymaga, abyśmy byli skłonni nie tylko dawać, ale także otrzymywać od innych.

Siedziba Instytutu, kamienica przy Planty 7, jest miejscem naznaczonym bolesnymi wspomnieniami, ale to także miejsce, w którym przed wojną toczyło się życie przesiąknięte kulturą żydowską. Dokładamy wszelkich starań, by upamiętnić zarówno złe, jak i dobre momenty wspólnej chrześcijańsko-żydowskiej oraz polsko-żydowskiej historii.

Zobacz, jak możesz nam pomóc w realizacji naszej misji.