Konferencja online dla nauczycielek i nauczycieli

O KONFERENCJI

Czym jest współczesny patriotyzm? Jakie są oblicza patriotyzmu w Polsce?  Jak mówić o bohaterach? Czy można nauczyć patriotyzmu? Jak uczy się patriotyzmu w Anglii i Niemczech?

W trakcie intensywnej, czterodniowej konferencji skierowanej do nauczycieli, edukatorów i metodyków przyjrzymy się tym zagadnieniom. Wykłady, warsztaty i dyskusje z ekspertkami i ekspertami będą okazją do refleksji nad tym, jak rozmawiać z uczniami o patriotyzmie.

Konferencja on-line na platformie Zoom: 19-20 i 26-27 listopada 2021

Zarejestrowani uczestnicy i uczestniczki  otrzymają pocztą mailową linki do poszczególnych spotkań, a po konferencji odpowiednie certyfikaty.

PLAN KONFERENCJI

19 listopada (piątek) godz. 17.00
: „Czy Marek Edelman nadaję się na bohatera narodowego?
Rozmowa Pauli Sawickiej i  Bogdana Białka

godz. 18.15:
„Czym bywa patriotyzm i co z tego wynika?” Wykład prof. Krystyny Skarżyńskiej

20 listopada (sobota)

godz. 17.00
„Edukacja obywatelska we współczesnej Anglii – wybrane konteksty” Wykład dr hab. Darii Hejwosz- Gromkowskiej
godz. 18.15 „Niemieckie dyskusje o tożsamości bez patriotyzmu”
Wykład Urszuli Ptak

26 listopada (piątek) godz. 17.00
„Czym skorupka za młodu nasiąknie…”
Wykład prof. Wiesława Łukaszewskiego
godz. 18.15
„Oblicza patriotyzmu w Polsce”
wykład dr Beaty Jurkowicz

27 listopada (sobota)
Warsztaty:
10.00 dr Beata Jurkowicz: Czy można nauczyć (się) patriotyzmu?
11.15 Agata Dowgird: Kontrowersje związane z edukacją patriotyczną
12.30 Arkadiusz Walczak :
13.45 Bogdan Białek: Schematy patriotyzmu. Uprzedzenia, które mamy w sobie

PROWADZĄCY

Bogdan Białek – psycholog,  redaktor, edukator i wykładowca, założyciel i prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego. W latach 90. zajął się dziennikarstwem, pracował w Gazecie Wyborczej, był twórcą i szefem pierwszego w kraju dodatku regionalnego GW, w połowie lat 90. założył i redagował pierwsze polskie pismo psychologiczne „Charaktery”. Był współprzewodniczącym Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. Od wielu lat działa na rzecz dialogu międzyreligijnego.  Autor wielu artykułów popularyzujących psychologią i książek, m.in. „Kilka rzeczy o Doktorze, które trzeba o nim wiedzieć”.

Paula Sawicka – psycholożka, tłumaczka języka angielskiego, działaczka społeczna, przewodnicząca Rady Programowej Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita. W latach 70. i 80. związaną z opozycją demokratyczną, w latach 90. zaangażowaną w odbudowę społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Od 2004-2014 roku była  prezesem zarządu Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita. Współautorka zbioru tekstów Marka Edelmana pt. „Prosto się mówi, jak się wie”, autorka relacji Marka Edelmana pt. „Była miłość w getcie”.

Prof. Krystyna Skarżyńska – kieruje pracami Katedry Psychologii Społecznej Uniwersytetu SWPS oraz Pracowni Psychologii Politycznej w Instytucie PAN. Zajmuje się analizą zachowań oraz postaw społecznych i politycznych, zwłaszcza w kontekście zadowolenia z życia i ze społeczno-politycznego status quo. Opublikowała kilkanaście książek, m.in.: „Spostrzeganie ludzi”,  „Psychospołeczne aspekty decyzji alokacyjnych”, „Konformizm i samokierowanie. Struktura wartości i funkcje”, „Człowiek a polityka. Zarys psychologii politycznej”.

Dr hab. Daria Hejwosz-Gromkowska – adiunkt na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się problematyką współczesnych zmian szkolnictwa wyższego, a także edukacją obywatelską  oraz obszarem związanym z tożsamością współczesnej młodzieży. Autorka książki pt. „Edukacja uniwersytecka i kreowanie elit społecznych” i współredaktora  książki „Kultura popularna; tożsamość; edukacja”.

Urszula Ptak – publicystka na stałe mieszkająca w Berlinie. Pisze głównie o polityce migracyjnej i niemieckiej. Laureatka Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. T. Mazowieckiego za reportaż  pt. „Uchodźcze dzieci dużo rozumieją”, który opublikowany został w „Krytyce Politycznej Od kilkunastu lat uczy w Berlinie uchodźców i imigrantów.

Prof. Wiesław Łukaszewski – wykładowca Uniwersytetu SWPS w Sopocie, specjalizujący się w psychologii osobowości, psychologii społecznej, psychologii motywacji. Jest członkiem Komitetu Psychologii PAN.  Znany popularyzator psychologii. Autor licznych artykułów naukowych i książek, m.in.: „Szanse rozwoju osobowości”, „Wielkie pytania psychologii”, „Wytrwałość w działaniu”, „Niewielka suma szczęścia”, „Pięknie się różnić, mądrze być podobnym”.

Dr Beata Jurkowicz – europeistka, edukatorka, ekspertka Team Europe przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce. W Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji współtworzyła elektroniczną platformę na rzecz uczenia się dorosłych w Europie (EPALE) Prowadzi  lekcje europejskie dla dzieci i młodzieży, a dla dorosłych warsztaty równościowe. Autorka mi.in pracy pt. Edukacja europejska w polskiej szkole”.

Agata Dowgird – polonistka, dyrektorka VII LO im. J. Słowackiego w Warszawie. Autorka eksperymentów i innowacji pedagogicznych. Inicjatorka Stowarzyszenia Uczniów, Rodziców i Nauczycieli „Inspiracja”. Prowadzi warsztaty i wykłady z zakresu kultury żywego słowa, wiedzy o teatrze, analizy tekstu literackiego w kontekście pracy aktora. W kadencji przypadającej na lata 2018-2020 jurorka Nagrody Literackiej Nike.

Arkadiusz Walczak – historyk, kulturoznawca, edukator, trener edukacji obywatelskiej i edukacji o prawach człowieka, dyrektor Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno- Społecznych i Szkoleń. Specjalista w zakresie edukacji o historii i kulturze Żydów, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki wykorzystania filmu w edukacji o Holokauście. Autor licznych publikacji metodycznych dla nauczycieli.p>

ZAPISY

ORGANIZATOR

PROJEKT REALIZOWANY DZIĘKI WSPARCIU: