I Ogólnopolska Konferencja Warsztatowa „Jak reagować na antysemityzm w szkole?”

W dniach 8-9 czerwca 2019 roku odbyła się zorganizowana przez nasze stowarzyszenia  I Ogólnopolska Konferencja Warsztatowa „Jak reagować na antysemityzm w szkole?”. Przez dwa dni 36 nauczycieli i innych pracowników szkolnych uczestniczyło w warsztatach, dzieląc się doświadczeniem i nabywając nowych kompetencji. Inicjatywa została wsparta przez Fundusz Obywatelski zarządzany przez Fundację dla Polski. Zainteresowanie wydarzeniem było ogromne: wpłynęło ok. 100 zgłoszeń.

Po słowach wstępu odbył się wykład „Przezwyciężanie uprzedzeń i dyskryminacji” dr Doroty Krzemionki oraz warsztaty „Czym jest antysemityzm. Próba definicji” Arkadiusza Walczaka. Następnie uczestnicy obejrzeli film „Przy Planty 7/9” i odbyli dyskusje z udziałem Bogdana Białka, prezesa Stowarzyszenia im. Jana Karskiego. Pierwszy dzień zakończyła wspólna kolacja, która stanowiła okazję do wymiany doświadczeń.

Głównym punktem drugiego dnia konferencji były warsztaty „Jak reagować na antysemitym w szkole”. Grupa nauczycieli szkół podstawowych pracowała z p. Małgorzatą Rusinowicz – edukatorką i trenerką dialogu międzykulturowego. Nauczyciele szkół średnich mieli zajęcia z p. Arkadiuszem Walczakiem, derektorem Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno–Społecznych i Szkoleń. Konferencję zakończyło wspólne zwiedzanie miejsc, w których, dzięki inicjatywie Stowarzyszenia, upamiętniono kielecką wspólnotę żydowską oraz jej tragiczne losy. Na sam koniec odbyło się wręczenie dyplomów, oraz rozmowa podsumowująca.