Pierwsze zajęcia z czytania po hebrajsku

W niedzielę, 17 grudnia, rozpoczęliśmy kurs czytania po hebrajsku w ramach studium „ABC judaizmu i kultury żydowskiej”. W tajniki zupełnie odmiennego alfabetu wprowadzała uczestników zajęć Małgorzata Kordowicz – rabinka z Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie, która opracowała elementarz języka hebrajskiego „Sfatenu”. Pierwsza lekcja dotyczyła czytania samogłosek oraz pierwszych czterech spółgłosek:z tych kilku elementów udało się już ułożyć kilka hebrajskich słów. Kolejne zajęcia już za dwa tygodnie, 8 grudnia. Organizacja studium jest możliwa dzięki wsparciu Fundacji im. Róży Luksemburg.