Festiwal „Duchowość – Rekapitulacje”

W dobie kryzysu wszystkich systemów religijnych, odchodzenia od formalnych religii, Kościołów i innych organizacji wyznaniowych, prywatyzacji wiary, lub utraty wiary, a jednocześnie wzrostu zainteresowania duchowością istnieje potrzeba tworzenia okazji do spotkania i dialogu ludzi pochodzących z różnych tradycji religijnych i kulturowych, poszukujących pytań i/lub odpowiedzi na pytania o najważniejsze sprawy egzystencji ludzkiej – o sens, o wartości, o znaczenie, sposoby życia. Taką okazją może być swoisty „festiwal duchowości” o nazwie „Duchowość – Rekpitulacje”, współorganizowany przez Fundację Fratelli Tutti i Stowarzyszenie im. Jana Karskiego.

Plan Festiwalu

Godz. 18.30
Instytut Kultury Spotkania i Dialogu, ul. Planty 7
Wykład Macieja Bielawskiego (Werona, Włochy) "Milczenie Buddy, Słowo Chrystusa"

Maciej Bielawski (Werona, Włochy)
Filozof, teolog, pisarz, ikonopis, nauczyciel medytacji. Wykłada na Uniwersytecie w Weronie. Autor wielu publikacji poświęconych teologii, filozofii i duchowości m. in. „Meditatio”, „Panikkar. His Life and His Works”.

Pokaz filmu "Jezus i Budda. Tradycje praktykowania"
To film dla wszystkich, którzy poszukują nowych dróg lepszego zrozumienia siebie, swojego życia, swojej wiary. Jedną z tych dróg wskazują: o. Robert Kennedy SJ, pierwszy ksiądz katolicki uhonorowany tytułem roshiego, Chung Hyun Kyung, koreańska uczona i buddystka oraz Paul Knitter, amerykański teolog i buddysta.

Medytacja wieczorna
Instrukcja: Bogdan Białek. Wprowadzenie: Maciej Bielawski.
 
Godz. 11.00
Instytut Kultury Spotkania i Dialogu, ul. Planty 7
Warsztat filozoficzny "Co robić przed końcem świata".
Gość: Tomasz Stawiszyński, Warszawa, Polska.
Eseista, publicysta. Autor książek „Potyczki z Freudem. Mity, pokusy i pułapki psychoterapii” oraz „Co robić przed końcem świata”. Obecnie na antenie Radia TOK FM prowadzi audycje „Godzina Filozofów”.

Prowadzenie: Bogdan Białek

Godz. 15.00
Ogród Włoski Pałacu Biskupów Krakowskich
Wernisaż wystawy i prezentacja albumu Andrzeja Ziółkowskiego "The Inward Moment. Człowiek wobec sacrum"

Goście:
  • Andrzej Ziółkowski, Polska inżynier, menedżer korporacji w Azji Południowo-Wschodniej. Związany ze Światową Wspólnotą Medytacji Chrześcijańskiej. Od wielu lat przemierzał Indie, Nepal i Tybet, starając się uchwycić w fotografii uniwersalny wymiar ludzkiej duchowości, bez względu na religijną przynależność. Album „The Inward Moment. Człowiek wobec sacrum” to owoc jego fotograficznej i duchowej podróży.
  • Maciej Bielawski, Włochy
  • Tomek Sikora  Fotograf, autor kilkudziesięciu wystaw indywidualnych na całym świecie oraz wielu albumów i książek. Dwukrotnie uznany fotografem roku w Australii. Powołał do życia Galerię Bezdomnych promującą w wieli krajach fotografię niezależną
Prowadzenie: Bogdan Białek

Godz. 18.00
Instytut Kultury Spotkania i Dialogu, ul. Planty 7

Wykład online "Dlaczego duchowość nie jest kołem ratunkowym dla współczesności"
(Wspólne oglądanie w Instytucie)

Gość: Alexander Poraj-Żakiej, Niemcy/Polska

Teolog, mistrz zen świeckiej linii Pusta Chmura. Jest współzałożycielem fundacji „Mądrość Wschodu i Zachodu” w Niemczech, Hiszpanii i Polsce oraz Polsko-Niemieckiej Fundacji Willigisa Jägera. Dyrektor duchowego Centrum Uważności i Medytacji Benediktushof w Niemczech. Autor książek, m.in. „ZEN w codzienności”, „Rozmowy o codzienności” wraz z Willigisem Jägerem.


Godz. 19.15
Instytut Kultury Spotkania i Dialogu, ul. Planty 7
"Wszyscy możemy nauczyć się od siebie dobrych rzeczy".
Wieczór Sikhów


Goście:
  • J.J. Singh, Indie/Polska
  • Andrzej Ziółkowski, Polska
  • Julia Pawlikowska, Irlandia
  • Przedstawiciele wspólnoty Sikhów w Polsce
  • Prowadzenie: Bogdan Białek
Pokaz filmu "Na skraju"
Czasami świat jest w samym centrum, a czasem jest na skraju. I tak jest na ul. Na skraju – ulokował się tu świat, który jest dla pewnych ludzi w samym centrum. Film opowiada o wspólnocie Sikhów spotykającej się w jedynej w Polsce świątyni Gurudwara Singh Saba.

Medytacja wieczorna
Instrukcja i wprowadzenie: J.J. Singh
Godz. 9.30
Instytut Kultury Spotkania i Dialogu, ul. Planty 7
Warsztat kontemplatywny "Milczenie i słowo w praktyce duchowej".

Prowadzenie: Maciej Bielawski, Włochy

Godz. 11.15
Skwer przy pomniku "Menora"
Spotkanie medytacyjne w intencji pokoju dla Kielc, Polski i całego świata

Prowadzenie: Bogdan Białek

Słowo o pokoju:
rabin Stanisław Wojciechowicz, synagoga Ec Chaim Warszawa
Abdul Jabbar Koubaisy, sekretarz Rady Naczelnej Ligi Muzułmańskiej w RP
o. Stanisław Jaromi OFCMConv, przewodniczący Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu (REFA)

Odczytanie nazwisk Żydów - kielczan, zamordowanych podczas I pogromu w 11 listopada 1918 roku, podczas Zagłady getta kieleckiego w 1942 roku, podczas II pogromu 4 lipca 1946 roku.

Odczytanie psalmów przez przedstawicieli trzech religii.

Medytacja współczucia - kierowana medytacja prowadzona przez Bogdana Białka
Wprowadzenie – prof. Paweł Holas

Medytacja odbędzie się na wolnym powietrzu bez względu na pogodę. Prosimy o sprawdzanie prognoz i przygotowanie niezbędnych ubrań. Do dyspozycji uczestników będzie ograniczona ilość krzeseł. Prosimy o zabranie swoich mat, poduszek czy stołeczków. Ze względów bezpieczeństwa prosimy o zgłaszanie obecności do 23 czerwca na adres: bogdan.bialek@psychologia.eu
Zakończyliśmy zapisy do udziału w Festiwalu.

Zaproszeni goście:

Andrzej Ziółkowski (Polska
Inżynier, menedżer korporacji w Azji Południowo-Wschodniej. Związany ze Światową Wspólnotą Medytacji Chrześcijańskiej. Od wielu lat przemierzał Indie, Nepal i Tybet, starając się uchwycić w fotografii uniwersalny wymiar ludzkiej duchowości, bez względu na religijną przynależność. Album „The Inward Moment. Człowiek wobec sacrum” to owoc jego fotograficznej i duchowej podróży. 

Maciej Bielawski (Włochy)
Filozof, teolog, pisarz, ikonopis, nauczyciel medytacji. Wykłada na Uniwersytecie w Weronie. Autor wielu publikacji poświęconych teologii, filozofii i duchowości m. in. „Meditatio”, „Panikkar. His Life and His Works”. 

Tomasz Stawiszyński (Warszawa, Polska)
Eseista, publicysta. Autor książek „Potyczki z Freudem. Mity, pokusy i pułapki psychoterapii” oraz „Co robić przed końcem świata”. Obecnie na antenie Radia TOK FM prowadzi audycje „Godzina Filozofów”.

Tomek Sikora (Polska)
Fotograf, autor kilkudziesięciu wystaw indywidualnych na całym świecie oraz wielu albumów i książek. Dwukrotnie uznany fotografem roku w Australii. Powołał do życia Galerię Bezdomnych promującą w wieli krajach fotografię niezależną.

Alexander Poraj-Żakiej (Niemcy)
Teolog, mistrz zen świeckiej linii Pusta Chmura. Jest współzałożycielem fundacji „Mądrość Wschodu i Zachodu” w Niemczech, Hiszpanii i Polsce oraz Polsko-Niemieckiej Fundacji Willigisa Jägera. Dyrektor duchowego Centrum Uważności i Medytacji Benediktushof w Niemczech. Autor książek, m.in. „ZEN w codzienności”, „Rozmowy o codzienności” wraz z Willigisem Jägerem.