Akcja Żonkil w Kielcach

Za nami akcja „Żonkil”, którą uczciliśmy w Kielcach 80tą rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Na kilka dni przed rocznicą papierowe żonkile przygotowywali w ostatnych dniach uczniowie Szkoły Podstawowej Integracyjnej w Kielcach, Akademickiej Szkoły Podstawowej oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kielcach. W samą rocznicę, 19 sierpnia, przy pomniku „Menora” i „Ławeczce Karskiego” rozdawali je z kolei uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych. Z wszystkimi klasami przeprowadziliśmy warsztaty na podstawie materiałów przygotowanych przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.