Dni Dziedzictwa Żydowskiego

? W tym roku postanowiliśmy poświęcić nasze DNI DZIEDZICTWA ŻYDOWSKIEGO kulturze. To niepowtarzalna okazja, aby zgłębić bogactwo dziedzictwa Żydów kieleckich i poznać ich wkład w rozwój kulturalny naszego miasta.

Przed wojną stanowili jedną trzecią mieszkańców Kielc. Kim byli? Jak spędzali swój wolny czas? Chodzili do kina? Na koncerty? Do teatru? Byli uczestnikami życia kulturalnego naszego miasta czy też sami je tworzyli? Odkryjmy razem ich fascynującą historię!


7 grudnia o godzinie 18.00 zaplanowaliśmy prelekcje:
• Życie teatralne Żydów kieleckich przed 1939 r. dr hab. Marty Pawliny-Meduckiej (z racji choroby prelegentki prelekcja odbyła się online)
• Społeczność żydowska w kieleckim kinie – rekonesans, dr Moniki Bator
8 grudnia o godzinie 18.00 odbyły się prelekcje
• „Zydzi Pana Jezusa umecyli” – obraz Żyda w wybranych źródłach etnograficznych i tekstach folkloru z okolic Kielc, dr hab. Marzeny Marczewskiej
• Wkład społeczności żydowskiej Kielc w rozwój lokalnego życia muzycznego w okresie popowstaniowym oraz latach międzywojennych, dr Joanny Sztejnbis-Zdyb

dr hab. Marta Pawlina-Meducka:
polska literaturoznawczyni, historyk kultury i literatury. Od 1981 związana z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego. W latach 1984–1987 pełniła funkcję prodziekana Wydziału Humanistycznego, a w 1995 objęła stanowisko profesora nadzwyczajnego. Współpracuje z kieleckim wydziałem Wyższej Szkoły Dziennikarskiej im. Melchiora Wańkowicza w Warszawie oraz Kieleckim Towarzystwem Naukowym. Specjalizuje się w polskiej i żydowskiej kulturze XIX i XX wieku oraz w literaturoznawstwie i pamiętnikarstwie tego okresu. Autorka monografii Życie kulturalne Kielc 1918–1939 (Kielce 1983); Kultura Żydów województwa kieleckiego. 1918–1939 (Kielce 1993) oraz wielu innych publikacji naukowych.
———————————————
dr Monika Bator,
kielczanka, absolwentka polonistyki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach, doktorka nauk humanistycznych, kulturoznawczyni, pracująca w Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK, badaczka życia filmowego w Polsce, szczególnie w Kielcach i województwie kieleckim, w okresie przed- i powojennym. Autorka książki Życie filmowe w województwie kieleckim do 1939 roku oraz redaktorka naukowa dwóch zbiorów recenzji warszawskiej krytyczki filmowej Stefanii Heymanowej-Majewskiej, związanej po II wojnie światowej z Kielcami.
———————————-
dr hab. Marzena Marczewska prof. ucz.,
Doktor habilitowany nauk humanistycznych o specjalności językoznawstwo, profesor UJK, twórczyni Centrum Kultury i Języka Polskiego UJK, współpracowniczka Sekcji Etnolingwistycznej KJ PAN, członkini Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, Kieleckiego Towarzystwa Naukowego (od 2016 r. – prezes, od 2019 r. – wiceprezes) i Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym w Kielcach (kadencja 2013-2017 i 2018-2022). Zainteresowania naukowe: lingwistyka kulturowa, etnolingwistyka, językowy obraz świata, stereotypy językowe, historia mówiona. Opublikowała m.in. monografie Drzewa w języku i w kulturze (Kielce 2002), „Ja cię zamawiam, ja cię wypędzam… Studium językowo-kulturowe (Kielce 2012) oraz wiele artykułów naukowych, m.in. Swój i obcy w mieście – kilka uwag o stereotypie kielczanina (rzecz o stosunkach polsko-żydowskich), „Etnolingwistyka” 19, 2007.
—————————————–
dr Joanna Sztejnbis-Zdyb
jest pracownikiem Instytutu Muzyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Ma na swoim koncie wiele publikacji z zakresu metodyki nauczania przedmiotu muzyka. Zajmuje się również badaniami nad historią kultury muzycznej Kielecczyzny w drugiej połowie XIX i XX wieku. Wyniki jej badań zostały opublikowane i weszły do obiegu naukowego w skali ogólnopolskiej. Jest autorką trzech monografii: Od Wojewódzkiej Orkiestry do Filharmonii wydanej w roku 2010; „Gazeta Kielecka” w roli obserwatora lokalnego życia muzycznego, wydanej w roku 2014; Polskie Radio w służbie muzyki i muzycznej edukacji lata 1925-1939 wydanej w roku 2022 oraz podręcznika do zajęć artystycznych zatytułowanego Łączy nas śpiew wydanego przez wydawnictwo MAC-Edukacja w roku 2010.