Wspominamy Profesora J. Rurawskiego

30 września tego roku w wieku 93. lat zmarł w Kielcach wybitny literaturoznawca, wychowawca wielu pokoleń polonistów, profesor Józef Rurawski. Na Plantach 7 jego uczniowie, dziś także wykładowcy kieleckiego Uniwersytetu spotkali się, by wspominać swojego mentora i przyjaciela jednocześnie. Profesorki Marzena Marczewska i Alicja Gałczyńska, redaktorka Edyta Ruszkowska, profesorowie Marek Ruszkowski i Mirosław Wójcik z żoną Wiesławą oraz redaktor Ryszard Koziej przypominali chwile, które już na zawsze zostaną w pamięci i które jednoznacznie określają Profesora jako człowieka niezwykłej erudycji przy jednoczesnej głębokiej dobroci i empatii wobec każdego z kim się spotykał. Przemówił też sam Pan Profesor, najpierw z nagrania zarejestrowanego w 2015 roku na Plantach 7, gdy mówił o swoim żydowskim pochodzeniu i o tym, jak przetrwał wojnę, a później w nagraniu filmowym profesorki Marzeny Marczewskiej przygotowanym dla Kieleckiego Towarzystwa Naukowego