1 listopada na cmentarzu żydowskim w Kielcach

W dn. 1 listopada żydowski cmentarz w Kielcach będzie otwarty do godz. 15.00. Każdy będzie mógł zapalić lampkę i pomodlić się, pomimo że w tradycji żydowskiej nie ma takiego święta. Kielecka nekropolia na mocy porozumienia z Żydowską Gminą Wyznaniową w Katowicach znajduje się pod wyłączną opieką Stowarzyszenia im. Jana Karskiego.

 

Kielecki cmentarz żydowski został założony w  1868 roku.  Podczas drugiej wojny światowej na terenie nekropolii Niemcy dokonywali licznych egzekucji Polaków i Żydów. Tu również grzebano Żydów, zamordowanych i zmarłych w kieleckim getcie. 23 maja 1943 roku na cmentarzu Niemcy zamordowali 45 dzieci w wieku od 15 miesięcy do 15 lat.

W 1946 roku pochowano ofiary pogromu kieleckiego. Cmentarz zamknięto dla celów grzebalnych w 1965 roku. W 2010 roku z inicjatywy Bogdana Białka prezesa Stowarzyszenia im. Jana Karskiego oraz Yaacova Kotlickiego prezesa Kielcer Society w Izraelu zbudowano nowy pomnik nagrobny ofiar pogromu z wypisanymi nazwiskami osób zamordowanych 4 lipca 1946 roku.

 

Latem 2013 r. Kielce odwiedziła grupa polskich i izraelskich studentów z przedstawicielem Muzeum Historii Żydów Polskich Krzysztofem Bielawskim. Wolontariusze opisali i zinwentaryzowali ocalałe macewy. Pełny opis wraz z tłumaczeniem znajduje się na stronie Wirtualny Sztetl www.sztetl.org.pl