Pokój Błogosławieństw

Pokój Błogosławieństw jest miejscem wyciszenia i modlitwy. Pokój Błogosławieństw jest miejscem wyciszenia i modlitwy. Z założenia ma on służyć osobom poznającym podczas zwiedzania wystawy stałej tragiczne wydarzenia z lipca 1946 roku, ale w godzinach pracy Instytutu każdy może wejść do niego na chwilę refleksji. Miejsce to ma być miejscem uczenia się, że odpowiedzią na zło całego świata może być tylko błogosławienie, a nie złorzeczenie. Sala została uroczyście otwarta 15 stycznia 2017 roku przez biskupa kieleckiego Jana Piotrowskiego, naczelnego rabina Polski Michaela Schudricha oraz rabina Abrahama Skórkę z Argentyny, przyjaciela papieża Franciszka.

Na ścianach pomieszczenia zamontowano tablice z błogosławieństwami zaczerpniętymi z Kazania na Górze, z porannych modlitw żydowskich, a także ułożonymi przez papieża Franciszka, rabinów Michaela Schudricha i Abrahama Skórkę oraz biskupa Jana Piotrowskiego. W oknie Pokoju Błogosławieństw zamontowany został witraż przedstawiający „drzewo życia”, a obok niego przygotowana została imitacja Ściany Płaczu, gdzie każdy może zostawić zapisane przez siebie błogosławieństwo. Zebrane błogosławieństwa będą co jakiś czas zawożone do Jerozolimy i umieszczane w prawdziwej Ścianie Płaczu.

Posłuchaj, co o idei Pokoju Błogosławieństw mówią Bogdan Białek, prezes Stowarzyszenia i rabin Abraham Skórka, przyjaciel papieża Franciszka:
Nagranie udostępnione dzięki uprzejmości Radia Kielce.
"Błogosławić" oznacza tyle, co "dobrze mówić" ("błogo - sławić, odpowiednik łacińskiego "bene - dicere"). Także jako "benedicti" przetłumaczono na łacinę greckie "makaroi" z Kazania na Górze, które pierwotnie znaczy tyle, co "szczęśliwi". Przeciwieństwem błogosławieństwa jest złorzeczenie. Wierzymy, że drogą do szczęśliwego życia jest uświadamianie sobie, że jedyną dobrą odpowiedzią na całe zło świata jest właśnie błogosławienie, a nie złorzeczenie.

Poniżej znajdują się zdjęcia błogosławieństw zamieszczonych na ścianach pokoju. Dwa z nich pochodzą z ważnych tekstów judaizmu i chrześcijaństwa, pozostałe cztery zostały napisane przez przedstawicieli tych dwóch tradycji: papieża Franciszka, jego przyjaciela -rabina Abrahama Skórkę, naczelnego rabina Polski Michaela Schudricha oraz biskupa Kielc, Jana Piotrowskiego.

Arrow
Arrow
Slider
Jedną ze ścian pokoju przygotowano w taki sposób, aby imitowała ha-Kotel ha-Maarawi - Ścianę Placzu, jedyny zachowany fragment Świątyni Jerozolimskiej. Ściana Płaczu jest miejscem pielgrzymek Żydów, którzy od czasów osmańskich przyjeżdżają tam, by modlić się i opłakiwać swoich przodków oraz zburzenie Jerozolimy. Dlatego też zdecydowaliśmy się nawiązać do tego miejsca w kamienicy przy Planty 7, która była świadkiem zdumiewajacej nienawiści i rozlewu krwi.

W Jerozolimie istnieje zwyczaj, by na małych kartkach zapisywać swoją modlitwę i wkładać w szczeliny Ściany Płaczu. Podobnie można zrobić w Pokoju Błogosławieństw. Zachęcamy, by, zgodnie z ideą tego miejsca, swoją modlitwę ująć w formie błogosławieństwa. Kartki z modlitwami co jakiś czas wysyłamy do naszych przyjaciół w Jerozolimie, którzy umieszczają je w prawdziwej Ścianie Płaczu. Pierwsze kartki z Kielc zawiózł do Miasta Świetego Michael Schudrich, naczelny rabin Polski.

W oknie Pokoju Błogosławieśńtw umieszczono witraż przedstawiający Drzewo Życia. O drzewie tym wspomina trzy razy Księga Rodzaju, potem pojawia się ono w psalmach i księgach mądrościowych. Jest to również motyw ważny dla mistyki - zarówno żydowskiej, jak i chrzescijańskiej. Jest symbolem życia, witalności, ale także miłości, bez której życie traci sens. Obraz ten jest bardzo wymowny w miejscu, w którym zapanował kiedyś śmierć i nienawiść.

Nad Drzewem Życia znajduje się jedno z najważniejszych biblijnych błogosławieństw. Według Księgi Liczb to sam Bóg nakazał Mojżeszowi, by błogosławili Izraelitów tymi słowami:

Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie swoje oblicze i niech cię obdarzy pokojemLb 6, 22-27

Słowa te stały się wzorem dla wszystkich błogosławieństw odmawianych zarówno w liturgii żydowskiej, jak i chrześcijańskiej.

Niedziela z chasydami: rozpoczęcie Kieleckich Spotkań Chrześcijańsko-Żydowskich

W niedzielę 25 listopada w Instytucie Kultury Spotkania i Dialogu Stowarzyszenia im. Jana Karskiego rozpoczęliśmy Kieleckie Spotkania Chrześcijańsko-Żydowskie. Na inaugurację złożyły się: wernisaż wystawy fotografii postaci chasydów Agnieszki Tarczewskiej „Powroty” oraz wykład prof. Marcina Wodzińskiego poświęcony „Atlasowi historycznemu chasydyzmu”.

Prawie czterdzieści niezwykłych fotografii składa się na wystawę „Powroty”, która prezentowana jest w Instytucie Kultury Spotkania i Dialogu. Autorka od dwunastu lat tworzy serie zdjęć poświęcona chasydom przybywających do Polski na groby cadyków w rocznice ich śmierci („jorzeit”). Pielegrzymi wierzą, że w ten szczególny dzień dusza cadyka zstępuje na ziemię, a jego wstawiennictwo u Boga może zapewnić im błogosławieństwo. Fotografie Traczewskiej, która wbrew zwyczajowi została dopuszczona do świata zwykle niedostępnego obcym, mają walor historyczny, ale przede wszystkim są intymnym portretem ludzi przeżywających tajemnicę wiary.

Prof. Marcin Wodziński wygłosił wykład na temat chasydyzmu, przy okazji prezentując własnego autorstwa album pt. „Historical Atlas of Hasidism” (Historyczny atlas chasydyzmu). Jest to pierwsza kartograficzna interpretacja jednego z najważniejszych ruchów religijnych nowoczesnej Europy oraz współczesnego Izraela i Ameryki Północnej. W dziewięciu rozdziałach atlas omawia powstanie i ekspansję chasydyzmu, jego formy instytucjonalne (dynastie, dwory, domy modlitwy), emigracje, kryzys dwóch wojen światowych i Holokaustu, odrodzenie po 1945 r.