ABC judaizmu dla chrześcijan – wykład rabinki Małgorzaty Kordowicz i rabina Stanisława Wojciechowicza

10 grudnia odbyło się kolejne spotkanie w ramach studium „ABC judaizmu dla chrześcijan”. Rabinka Małgorzata Kordowicz oraz rabin Stanisław Wojciechowicz kontynuowali wykłady dotyczące świąt żydowskich oraz judaizmu rabinistycznego. Rabinka Kordowicz przedstawiła uczestnikom szczegóły dotyczące obchodów Święta Szałasów (Sukot) oraz Święta Świateł (Chanuka), które rozpocznie się dziś i potrwa do wieczora 20 grudnia. Wyjaśniała znaczenie symboli obecnych w tradycji świąt oraz pokazywała jak świętują rodziny żydowskie – gdzie świętują, jakie potrawy spożywają oraz jak włączają dzieci w radosne świętowanie. Wykład wzbogacony był o liczne fotografie, które pozwoliły lepiej wyobrazić sobie współczesne sposoby obchodzenia ważnych uroczystości przez religijnych Żydów.

Rabin Wojciechowicz rozpoczął rozważania od określenia sytuacji, jaka nastała po zburzeniu Świątyni, kiedy naród żydowski stracił ponad połowę przykazań zapisanych w Torze. Pojawiło się bowiem wtedy pytanie, czy judaizm ma jeszcze w ogóle sens, które zaowocowało istotnymi zmianami w tradycji. Wykład dotyczył najważniejszych postaci, które miały wpływ na kształt judaizmu rabinistycznego, a także podziału Tory, Miszny oraz traktatów talmudycznych, ich porządku oraz spraw, które poruszają.

Kolejne niedzielne spotkanie studium odbędzie się 14 stycznia i będzie dotyczyło historii i filozofii chasydyzmu. Poprowadzi je Symcha Keller, przewodniczący Rady Religijnej Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP, kantor i kaznodzieja.

Już dziś zapraszamy na spotkanie z Siostrami Szwarcman, autorkami żydowskiego śpiewnika rodzinnego „W poszukiwaniu złotego jabłka”. Spotkanie, połączone ze wspólnym śpiewaniem tradycyjnych pieśni żydowskich, odbędzie się 20 grudnia o godz. 18.00.