Pierwsze po wakacjach ABC judaizmu: zwiedzanie domu modlitwy Zagajskich

Zwiedzaniem domu modlitwy rodziny Zagajskich rozpoczęliśmy w tę niedzielę kolejny sezon naszego studium „Abc judaizmu i kultury żydowskiej”. Nasz gość, p. Krzysztof Myśliński, historyk sztuki, kierownik działu edukacji i promocji Muzeum Historii Kielc, opowiadał o historii i wystroju domu modlitwy, o unikalności tego obiektu, oraz o kontrowersjach związanych z przeniesieniem modlitewni z jej pierwotnego miejsca: podwórka kamienicy przy ulicy Słowackiego na teren przy cmentarzu żydowskim na kieleckim Pakoszu.

Tegoroczne zajęcia studium „ABC judaizmu i kultury żydowskiej” mają formę szeregu warsztatów,, m. in. kulinarnych, czytania języka hebrajskiego czy dotyczących cmentarzy żydowskich. Opisy wszystkich propozycji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.jankarski.org.pl/abc

Stowarzyszenie prowadzi studium od 2018. Inicjatywa ta od początku cieszy się dużym zainteresowaniem kielczan i mieszkańców regionu świętokrzyskiego, choć na zajęcia przyjeżdżały nawet osoby z Radomia czy Częstochowy. W pierwszych dwóch latach odbywały się głównie zajęcia wykładowe, wprowadzające w istotę religii i tożsamości żydowskiej, prowadzone przez najlepszych polskich rabinów i znawców judaizmu. Grupa, która przeszła rok edukacji w pierwszym roku, w drugim skupiała się na wspólnym czytaniu tekstów talmudycznych i chasydzkich pod okiem rabina Stanisława Wojciechowicza z Warszawskiej Gminy Żydowskiej oraz znanego chazana i znawcę chasydyzmu, Symchy Kellera. Z możliwości uczestnictwa w zajęciach skorzystało ok. 150 osób.