Jesteś tutaj:

„ABC judaizmu” to organizowane przez Stowarzyszenie im. Jana Karskiego studium podstaw kultury i religii żydowskiej, przygotowane z myślą o wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o tradycji, która, wraz z wyznaniami chrześcijańskimi, przez ponad tysiąc lat tworzyła kulturę Polski.

W roku 2020 studium ma formę bezpłatnych spotkań odbywających się w kilku opisanych poniżej cyklach.

Organizacja zajęć studium jest możliwa dzięki wsparciu Fundacji im. Róży Luksemburg.

Poniżej znajdują się opisy proponowanych przez nas zajęć.Specyfika języka hebrajskiego
Niedziela, 16 lutego, godz. 13.30 – 16.30

Kontynuacja cyklu spotkań, dzięki którym uczestnicy zajęć opanują umiejętność czytania zwokalizowanych, a więc posiadających zapis samogłosek, drukowanych tekstów hebrajskich. Celem jest czytanie tekstów w języku staro-hebrajskim, np. biblijnych. W spotkaniu mogą wziąć udział osoby, które poznały już wszystkie litery alfabetu hebrajskiego.

Zajęcia prowadzi Małgorzata Kordowicz, która posługuje jako rabinka w Warszawskiej Gminie Wyznaniowej Żydowskiej. Jako pierwsza kobieta z Polski podjęła studia w Jewish Theological Seminary w Nowym Jorku, zakończone otrzymaniem w maju 2016 roku smichy rabinackiej. Opracowała m.in. żydowski elementarz i modlitewnik dla dzieci.


Współczesne życie żydowskie
Niedziele: 8 marca, 10 maja, 21 czerwca, godz. 14.00 – 15.30

Jak wygląda życie żydowskie dziś? O współczesnych problemach judaizmu opowie podczas cyklu spotkań rabin Stanisław Wojciechowicz z Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie.

Tematy spotkań:

8 marca „Judaizm a wojna – współczesne dylematy diaspory żydowskiej i izraelskich obywateli”

10 maja Współczesne próby modyfikacji liturgii żydowskiej – odpowiedzi na wyzwania naszych czasów.

21 czerwca Trendy uniwersalistyczne w judaizmie od czasów pierwszych prób reform w XIX w. i do naszych dni.

Po przerwie wakacyjnej: Eko-Kaszrut i kwestie ochrony środowiska we współczesnym życiu żydowskim.

Rabin Stanisław Wojciechowicz pochodzi z rodziny o polsko-żydowskich korzeniach. Na początku lat 90. wyjechał z rodzinnego Taszkientu na studia do Stanów Zjednoczonych. W 1995 roku rozpoczął studia w Hajfie. Podczas służby wojskowej wystąpił o przyjęcie na studia rabiniczne w reformowanym Hebrew Union Collage w Jerozolimie, które rozpoczął w 2001 roku. Smichę rabinacką Hebrew Union College otrzymał w roku 2006. Od 2007 roku Stas Wojciechowicz pracował jako rabin w progresywnej społeczności żydowskiej Shaarei Shalom w Sankt Petersburgu w Rosji. Od października 2010 pracuje jako reformowany rabin w Warszawie.


Prof. Jan Grosfeld. Żydzi i chrześcijanie: źródła bliskości i obecności, niedziele 19 kwietnia i 17 maja, godz. 14.00 – 17.00

Cykl dwóch wykładów prof. Jana Grosfelda dotyczących trudnej historii relacji między dwoma religiami abrahamowymi: judaizmem i chrześcijaństwem. Od wyodrębnieniem chrześcijaństwa z judaizmu, aż do zmiany stosunku Kościoła Katolickiego wobec Żydów po Soborze Watykańskim II.

Jan Grosfeld jest profesorem nauk humanistycznych, a także autorem wielu książek i artykułów o tematyce teologiczno-społecznej. W 1992 został członkiem Komitetu Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem, w 1993 członkiem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. Od 1994 jest wykładowcą na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (dawniej Akademia Teologii Katolickiej), gdzie pracuje w Instytucie Politologii i kieruje Katedrą Cywilizacji i Kultury Europejskiej oraz Katedrą Współczesnej Myśli Społecznej Kościoła. Jest redaktorem naczelnym czasopisma „Chrześcijaństwo-Świat-Polityka”.


Czytanie tekstów chasydzkich i śpiew nigunów z Symchą Kellerem
Niedziele 2 i 23 lutego oraz 15 marca, godz. 14.00 – 17.00

Cykl zajęć z Symchą Kellerem – kantorem, muzykiem żydowskim, specjalizującym się w wiedzy o historii i tradycji chasydzkiej.

2 lutego:
Nauka nigunów związanych ze szkołą Elimelecha z Leżajska. Poznawanie kształtujących się podczas rozwoju chasydyzmu rytuałów i zmieniającej się roli Cadyka. Studia fundamentalnego dzieła Rabiego Elimelecha „Noam Elimelech”.

23 lutego:
Nauka nigunów związanych z uczelnią Widzącego z Lublina, rytuały, magia dążenia do przyspieszenia „czasów” szkoły lubelskiej. Studia koronnego dzieła mistrza Jakuba Icchaka Horowica (Widzący z Lublina) -„Zichron Zot”.

15 marca:
Nauka nigunów współczesnego Rebego Shlomo Carlebacha, zmarłęgo w 1994 r.,  autora setek pieśni śpiewanych na całym świecie nie tylko przez Żydów. Studia  całkowicie unikalnego systemu chasydyzmu propagowanego przez Rabina Shlomo. Symcha Keller, jako jego uczeń, opowie o osobistych doświadczeniach, ale uczestnicy sięgną również do bardzo bogatej literatury np. do publikacji „Leman achaj wereaj”: zbioru najważniejszych myśli Rabina.


Do góry


Notice: Undefined index: checkbox_agreement2 in /var/www/jankarski.org.pl/wp-content/plugins/freshmail-integration/src/Plugin/Newsletter/Freshmail.php on line 484

Bądź na bieżąco z wydarzeniami w Instytucie. Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj nasz newsletter.