Jesteś tutaj:

„ABC judaizmu” to organizowane przez Stowarzyszenie im. Jana Karskiego studium podstaw kultury i religii żydowskiej, przygotowane z myślą o wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o tradycji, która, wraz z wyznaniami chrześcijańskimi, przez ponad tysiąc lat tworzyła kulturę Polski.

W roku edukacyjnym 2019/2020 studium ma formę bezpłatnych warsztatów: uczestnicy wpisują się na wybrane przez siebie zajęcia. Warsztat startuje, gdy zapiszę się na niego minimum 6 osób.

Organizacja zajęć studium jest możliwa dzięki wsparciu Fundacji im. Róży Luksemburg.

Poniżej znajdują się opisy proponowanych przez nas zajęć oraz formularz służący do zapisów na warsztaty.Zwiedzanie Domu Modlitwy Herszla Zagajskiego
Niedziela, 13 października, godz. 12.00 – 13.30

Dom modlitwy w Kielcach został zbudowany w 1922 r. z inicjatywy Herszla Zagajskiego, jednego z największych przedsiębiorców w Kielcach. Jest to jedyny zachowany dom modlitwy w mieście. W roku 2016 r. synagoga została przeniesiona na Pakosz (dzielnica Kielc) i odrestaurowana.

Naszym przewodnikiem po domu modlitwy będzie Krzysztof Myśliński – historyk sztuki, kierownik działu edukacji i promocji w Muzeum Historii Kielc, prezes Towarzystwa Przyjaciół Kielc, autor wielu pozycji dotyczących historii naszego miasta, m. in. publikacji „Żydowski dom modlitwy Herszla Zagajskiego” wydanej w serii „Źródła do dziejów Kielc”.

Spotykamy się o 12.00 na parkingu za Halą Legionów, przy domu modlitwy (trzeba wejść na teren hali, a następnie ją obejść.

Liczba miejsc: max. 30 osób. ZAPISY


Cmentarze żydowskie
Niedziela, 20 października, godz. 14.00 – 15.30

Warsztaty dotyczące znaczenia cmentarza w religii i kulturze żydowskiej, formy nagrobków, symboliki funeralnej i zwyczajów związanych z miejscami pochówku. Uczestnicy dowiedzą się, co znaczą poszczególne przedstawienia na macewach, czym są ohele, czemu służą żydowskie domy przedpogrzebowe. Szczególna uwaga zostanie poświęcona kieleckiemu cmentarzowi żydowskiemu i jego losom.

Spotkanie poprowadzi Krzysztof Bielawski – badacz cmentarzy żydowskich, założyciel portalu Kirkuty.

Liczba miejsc: max. 30 osób. ZAPISY


Ocalić od zapomnienia. Warsztaty wyszukiwania i fotografowania pozostałości żydowskich Kielc
Sobota 26 października, godz. 14.00 – 15.30, niedziela 27 października

Przed II wojną światową Żydzi stanowili 1/3 mieszkańców Kielc: mieszkało ich tu ok. 21 tysięcy. Współtworzyli nasze miasto, dlatego do dziś możemy odnaleźć wiele śladów ich życia. Warsztaty mają pomóc w wyszukiwaniu takich miejsc i utrwalaniu ich na fotografiach. Pierwszego dnia zaplanowany jest spacer i robienie zdjęć, drugiego dnia (dokładną godzinę ustalą uczestnicy sobotnich zajęć) odbędzie się wspólne omówienie wykonanych zdjęć.

Zajęcia poprowadzą: Antoni Myśliwiec – artysta fotograf, członek rzeczywisty Okręgu Świętokrzyskiego Związku Polskich Artystów Fotografików, oraz Andrzej Białek – wiceprezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego.

Spotykamy się w sobotę, 26 października, o 14.00 w Instytucie przy ulicy Planty 7. Uczestnicy muszą mieć ze sobą aparat lub telefon z dobrym aparatem. Wymagane są także podstawowe umiejętności fotograficzne.

Liczba miejsc: max. 30 osób. ZAPISY


Nauka czytania po hebrajsku z rabinką Małgorzatą Kordowicz
Niedziele 17 listopada, 1 i 15 grudnia, godz. 14.00 – 17.00

W ciągu 5 spotkań uczestnicy zajęć opanują umiejętność czytania zwokalizowanych, a więc posiadających zapis samogłosek, drukowanych tekstów hebrajskich. Celem jest czytanie tekstów w języku staro-hebrajskim, np. biblijnych. Pierwsze trzy zajęcia z tej serii odbędą się w tym roku, terminy zajęć w roku 2020 zostaną ustalone później.

Zajęcia poprowadzi Małgorzata Kordowicz, która posługuje jako rabinka w Warszawskiej Gminie Wyznaniowej Żydowskiej. Jako pierwsza kobieta z Polski podjęła studia w Jewish Theological Seminary w Nowym Jorku, zakończone otrzymaniem w maju 2016 roku smichy rabinackiej. Opracowała m.in. żydowski elementarz i modlitewnik dla dzieci.

Liczba miejsc: max. 30 osób. ZAPISY


Kuchnia Żydów aszkenazyjskich i sefardyjskich
Niedziele 24 listopada i 8 grudnia, godz. 14.00 – 17.00

Podczas dwuczęściowych warsztatów, prowadzonych przez Szoszanę Keller, uczestnicy zostaną wprowadzeni w świat kuchni dwóch największych grup żydowskich. Jeśli warsztaty spotkają się z zainteresowaniem, będziemy kontynuować je w kolejnym roku. Tematy spotkań w listopadzie i październiku przedstawiają się następująco:

1. Kuchnia Żydów aszkenazyjskich
– ogólne zagadnienia dotyczące koszerności ( czystość rytualna) w kuchni Żydów aszkenazyjskich
– ogólna charakterystyka oraz wpływy kuchni lokalnych m.in. polskiej, rosyjskiej, litewskiej itd.
– omówienie oraz przepisy na najbardziej charakterystyczne potrawy takie jak czulent, kugel, chała.
– warsztaty praktyczne

2. Kuchnia Żydów sefardyjskich
– szersze omówienie zasad koszerności w kuchni sefardyjskiej, różnice pomiędzy Szulchan Aruch Rabina Josefa Karo ( Bejt Josef), a komentarzem Mapa rabina Remu z Krakowa.
– wpływ kuchni regionalnych m.in. arabskiej, hiszpańskiej
– omówienie oraz przepisy na najbardziej charakterystyczne potrawy
– warsztaty praktyczne

Liczba miejsc: max. 20 osób. ZAPISY


Czytanie tekstów chasydzkich i śpiew nigunów z Symchą Kellerem
Niedziele 24 listopada i 8 grudnia, godz. 14.00 – 17.00

Cykl pięciu zajęć z Symchą Kellerem – kantorem, muzykiem żydowskim, specjalizującym się w wiedzy o historii i tradycji chasydzkiej. Pierwsze dwa spotkania w tej serii odbędą się w tym roku, terminy zajęć w roku 2020 zostaną ustalone później.

Wykład pierwszy (24 XI):
Nauka nigunu  „Złoczower nigun” autorstwa wielkiego ucznia Baal Szem Towa – Jechiela Michaela ze Złoczowa (najstarsza znana pieśń chasydzka), studia; tłumaczenie, analiza i dyskusja na temat słów Baal szem Towa oparta na ostatnim wydaniu dzieł zebranych i wydanych w Jerozolimie ” BESZT  o Torze i Życiu” w jęz. hebrajskim.

Wykład drugi (8 XII):
Nauka nigunów  związanych z dworem Rebego Nachmana z Bracławia, taniec oraz medytacja chasydzka w tradycji Szkoły Bracławskiej.Studia najwybitniejszego zbioru nauk Rebego Nachmana spisanych przez jego ucznia Natana z Niemirowa zatytułowanego „Likutej Macharan”.

Wykład trzeci:
Nauka nigunów związanych ze szkołą Elimelecha z Leżajska. Poznawanie kształtujących się podczas rozwoju chasydyzmu rytuałów i zmieniającej się roli Cadyka. Studia fundamentalnego dzieła Rabiego Elimelecha „Noam Elimelech”.

Wykład czwarty:
Nauka nigunów związanych z uczelnią Widzącego z Lublina, rytuały, magia dążenia do przyspieszenia „czasów” szkoły lubelskiej. Studia koronnego dzieła mistrza Jakuba Icchaka Horowica (Widzący z Lublina) -„Zichron Zot”.

Wykład piąty:
Nauka nigunów współczesnego Rebego Shlomo Carlebacha, zmarłęgo w 1994 r.,  autora setek pieśni śpiewanych na całym świecie nie tylko przez Żydów. Studia  całkowicie unikalnego systemu chasydyzmu propagowanego przez Rabina Shlomo. Symcha Keller, jako jego uczeń, opowie o osobistych doświadczeniach, ale uczestnicy sięgną również do bardzo bogatej literatury np. do publikacji „Leman achaj wereaj”: zbioru najważniejszych myśli Rabina.

Liczba miejsc: max. 20 osób. ZAPISY


Zagłada i Pamięć. Zajęcia z prof. Zdzisławem Machem
Niedziela 15 grudnia, godz. 14.00 – 15.30

Warsztaty o doświadczeniu etycznym, jakim jest Zagłada prawie 3 milionów żydowskich obywateli Polski, wśród których było prawie 21 tysięcy kielczan. Jak pamiętać o ofiarach? Jak ta pamięć zmienia nasze życie?

Zajęcia poprowadzi prof. Zdzisław Mach.

Profesor Zdzisław Mach ukończył socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. W roku 1993 utworzył Międzywydziałowy Zakład Studiów Europejskich, który potem przekształcony został w Instytut Europeistyki. Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Wykładał i prowadził badania naukowe w licznych uniwersytetach i instytucjach badawczych, między innymi w University of Chicago, Oxford University, Cambridge Universityoraz European University Institute we Florencji. Opublikował ponad sto artykułów naukowych i kilkanaście książek w roli autora lub redaktora, wśród nich Symbols, Conflict and Identity, SUNY Press 1993 oraz Niechciane miasta, Universitas, Kraków 1998.


Zapisy

Do góry


Notice: Undefined index: checkbox_agreement2 in /var/www/jankarski.org.pl/wp-content/plugins/freshmail-integration/src/Plugin/Newsletter/Freshmail.php on line 484

Bądź na bieżąco z wydarzeniami w Instytucie. Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj nasz newsletter.