„I była miłość w getcie” – spotkanie z Paulą Sawicką

26 kwietnia w naszym Instytucie odbyło się spotkanie z Paulą Sawicką, która razem z mężem towarzyszyła Markowi Edelmanowi w ostatnich latach życia. Prowadzący spotkanie Bogdan Białek mówił na początku – Dziś będziemy rozmawiać o doktorze Marku Edelmanie. Okazją jest rocznica Powstania w getcie warszawskim, ale ja od tego roku chciałbym nazywać je Pierwszym Powstaniem Warszawskim. To było powstanie nie tylko w imieniu Żydów i dla Żydów, ale to było także powstanie o wolną, niepodległą i demokratyczną Polskę”. Paula Sawicka podkreślała również, że było to pierwsze zbrojne powstanie w okupowanej Europie.

Podczas całego spotkania uczestnikom towarzyszyła prezentacja zdjęć z życia doktora Marka Edelmana. Była to rozmowa-wspomnienie o niezwykłym charakterze doktora oraz życiu i walce w getcie, o pamięci powstania, oraz wartościach, jakie Edelman pielęgnował przez całe życie.