Czwarte spokanie medytacyjne

Klasztor na Karczówce w Kielcach

Po raz czwarty w tym roku odbędą się spotkania medytacyjne na rzecz pokoju zorganizowane przez Stowarzyszenie im. Jana Karskiego. Medytacje poświęcone hezychazmowi potrwają od 23 do 25 września w klasztorze pallotynów na Karczówce w Kielcach.

Ta wyjątkowa inicjatywa Bogdana Białka – prezesa Stowarzyszenia im. Jana Karskiego, ma na celu przyczynić się do tworzenia kultury pokoju, której podstawą jest wewnętrzny wysiłek, by stać się ludźmi lepszymi dla siebie i innych. Gościem specjalnym spotkań będzie Maciej Bielawski, który jest teologiem, tłumaczem, pisarzem i malarzem; autorem wielu publikacji: teologicznych, historycznych, patrystycznych i związanych z problematyką Kościołów wschodnich, a także kwestiami monastycyzmu, ekumenizmu i dialogu międzyreligijnego.

Poprzednie spotkania medytacyjne gromadziły chrześcijan i buddystów, chrześcijan i Żydów, chrześcijan i muzułmanów. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Fundacji im. Róży Luksemburg

Wydarzenia: 23-25 września 2016:

25 września w klasztorze księży pallotynów na Karczówce zakończyło się IV spotkanie medytacyjne na rzecz pokoju na świecie. Wykłady podczas odosobnienia wygłosili Maciej Bielawski – teolog, tłumacz, pisarz i malarz – i Bogdan Białek – redaktor, psycholog, prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego w Kielcach. Uczestnicy spotkania wyjeżdżali z poczuciem przeżycia czegoś ważnego i pięknego w swoim życiu. Pokój na świecie zaczyna się w ludzkim sercu.

Natomiast 23 września Instytut Kultury Spotkania i Dialogu odwiedzili bardzo licznie uczniowie kieleckich szkół, biorących udział w Tour de Kielce – Grze miejskiej.