„Drogi kontemplacji” – spotkanie z Małymi Siostrami Jezusa

logo_serce

Stowarzyszenie i Grupa Medytacji Chrześcijańskiej zapraszają na spotkanie z Małymi Siostrami Jezusa. Spotkanie, które poprowadzi prezes Stowarzyszenia Bogdan Białek, rozpocznie się w sobotę, 17 listopada o godz. 16.00 w kaplicy akademickiej parafii św. Franciszka z Asyżu przy ulicy Warszawskiej 33 w Kielcach.

Małe Siostry Jezusa to chrześcijańska wspólnota, która powstała w Algierii w 1939 roku. Obecne tworzą ją osoby wywodzące się z prawie 70 narodowości, które działają na wszystkich kontynentach, w 67 krajach świata.  

Siostry w swej pracy starają się docierać do środowisk oddalonych od Kościoła i ludzi pozbawionych zorganizowanego duszpasterstwa, takich jak: koczownicy, Romowie, osoby samotne, odrzucone czy będące w podeszłym wieku. Starają stawać się kimś z rodziny, środowiska, ojczyzny tych, wśród których żyją. Przyjmując ich mowę, obyczaje, a nawet mentalność, dzieląc do końca ich rzeczywistość. Podejmują proste prace fizyczne jako sprzątaczki, pomoce kuchenne czy robotnice.

Siostry, które odwiedzą Kielce należą do krakowskiej wspólnoty robotniczej, której członkinie żyją w Nowej Hucie i utrzymują się wyłącznie z pracy fizycznej np. jako sprzątaczki w osiedlowych blokach, bez względu na posiadane wykształcenie i wyuczone zawody.