dzaial

Stowarzyszenie im. Jana Karskiego powstało w marcu 2005 roku jako kontynuacja Obywatelskiego Stowarzyszenia „Pamięć – Dialog – Pojednanie”. Przedstawiając historię działalności Stowarzyszenia, należy jednak cofnąć się do września 2004 roku. Wówczas to jedna z kieleckich szkół (gimnazjum nr 4) przyjęła imię Jana Karskiego. Wydarzeniu temu towarzyszyło szereg doniosłych uroczystości poświęconych pamięci tego wybitnego Polaka.