Edukatorzy z Izraela i uczniowie z Kielc na Planty 7

Instytut Kultury Spotkania i Dialogu odwiedziła grupa przedstawicieli placówek edukacyjnych z Izraela. Nasza placówka była jednym z kilku polskich ośrodków edukacyjnych w programie studyjnej wizyty izraelskich edukatorów.

Goście spotkali się z Bogdanem Białkiem, prezesem Stowarzyszenia im. Jana Karskiego, zapoznali się z działalnością Stowarzyszenia i obejrzeli stałą wystawę o pogromie kieleckim. W ciągu kilku tygodni października i listopada prawie 50 grup uczniów kieleckich szkół wzięło udział w warsztatach edukacyjnych organizowanych w Instytucie Spotkania i Dialogu. Podczas zajęć, podczas których wykorzystane były materiały dokumentalne, uczniowie poznali postać Jana Karskiego oraz historię kieleckich Żydów. Zajęcia kończyła rozmowa o tym, jak nie ulegać stereotypom.

Zapraszamy zorganizowane grupy uczniów do Instytutu Kultury Spotkania i Dialogu na zajęcia edukacyjne, które znakomicie rozszerzają standardy programu nauczania. Prosimy o kontakt telefoniczny: 41 201 02 38 bądź mailowy: biuro@jankarski.org.pl