Idee XXI wieku: Paweł Przeciszewski o kryzysie prawosławia

W piątek, 7 grudnia, gościliśmy Pawła Przeciszewskiego, historyka, specjalistę od historii i duchowości prawosławia, który mówił o przyczynach i znaczeniu konfliktu wewnątrzprawosławnego, które wiąże się z kwestią nadania przez patryjarchę Konstantynopola autokefalii dla cerkwii ukraińskiej. Paweł Przeciszewski pokazywał, że konfilkt się jawny już podczas soboru panprawosławnego, i już wtedy ujawniły się różnice między prawosławiem rosyjskim, bardzo formalnym i skostniałym, opierającym się na ciagłym odwoływaniu do kanonów i zależnym od wąłdzy oraz tym, które jest związane z Konstantynopolem, a charakteryzuje się bardziej żywym duszpasterstwem i życiem wspólnotowym. Prezentacja sytuacji po decyzji Bartłomieja o nadaniu autokefalii zakończyła się niedopowiedzeniem: Paweł Przeciszewski wstrzymał się przed prognozowaniem dalszego rozwoju sytuacji.