III Kieleckie Spotkania Chrześcijańsko-Żydowskie Szema/Słuchaj rozpoczęte

1male

Wyjątkowy koncert religijnych pieśni chrześcijańskich, żydowskich i muzułmańskich w wykonaniu Agnieszki Kowalczyk i towarzyszących jej instrumentalistów zapoczątkował tegoroczną edycję Spotkań. Występ artystów poprzedziło wręczenie nagród Menora Przyjaźni przyznanych przez Stowarzyszenie i Wyznaniową Gminę Żydowską w Katowicach.

 

– Spotkania Chrześcijańsko-Żydowskie to tak naprawdę spotkania człowieka z człowiekiem, spotkania międzyludzkie. Geneza tego cyklu wiąże się z wydarzeniem sprzed siedmiu lat. Wówczas w ramach organizowanych w Kielcach przez Stowarzyszenie Karskiego ogólnopolskich obchodów IX Dnia Judaizmu odbyło się spotkanie z rabiniem Sachą Pecaricem. Uczestniczyło w nim mnóstwo ludzi, chyba blisko 700 osób.

Sala Kieleckiego Centrum Kultury pękała w szwach. Zdałem sobie wówczas sprawę, że kielczanie chcą poznawać judaizm i Żydów, ale nie bardzo mają ku temu okazje i źródła. Spotkania Chrześcijańsko-Żydowskie mają właśnie stwarzać mieszkańcom miasta takie możliwości – wyjaśniał na wstępie prezes Stowarzyszania Bogdan Białek.

Następnie, wspólnie z Włodzimierzem Kacem przewodniczącym Gminy Żydowskiej w Katowicach  wręczył nagrody Menora Przyjaźni. – Chcemy honorować tym wyróżnieniem przede wszystkim dziennikarzy oraz naukowców. To właśnie dzięki mediom nasza praca i wysiłki nabierają sensu, za ich pośrednictwem docieramy do tysięcy ludzi.

 

2malePozostałą część spotkania wypełnił niezwykły koncert.

– Ten występ to efekt dwóch miesięcy naszej pracy artystycznej. Aranżując te prastare pieśni spotkałam wielu wspaniałych ludzi. Byli to mieszkający w Kielcach chrześcijanie – katolicy, protestanci i prawosławni, ale też wyznawcy judaizmu z Warszawy czy polscy muzułmanie, Tatarzy z podlaskich Kruszynian – mówiła Agnieszka Kowalczyk, wokalistka kierująca powstaniem tego artystycznego przedsięwzięcia.

 

Uzasadnienie Nagrody Menora Przyjaźni przyznanej w roku 2013

 

Stowarzyszenie im. Jana Karskiego w Kielcach i Gmina Wyznaniowa Żydowska w Katowicach w dowód uznania za działalność publicystyczną i dziennikarską uwzględniającą przesłanie Pana Cogito z wiersza Zbigniewa Herberta: „Żebym zrozumiał innych ludzi inne języki inne cierpienia” ze szczególnym uwzględnieniem twórczości poświęconej ocaleniu od zapomnienia społeczności żydowskiej postanowiło uhonorować dziennikarki: Jadwigę Karolczak i Magdalenę Smożewską-Wójcikiewicz.

 

Jadwiga Karolczak, nestorka kieleckiego dziennikarstwa. Swoje teksty publikowała m.in. w „Słowie Ludu”, „Przemianach”, „Gazecie Wyborczej” i „Kalejdoskopie Tygodniowym”. Współautorka książki o Henryku Pawelcu „Życie- Śmierć –Życie”. Już od lat 70. publikowała teksty o losach żydowskich rodzin w naszym regionie. W reportażu pt. „Koncert na cztery epoki” opisywała postać Henryka Rotmana pseud. „Kadera”, legionisty Piłsudskiego, który mówił o sobie, że jest „prawdziwym Żydem i prawdziwym Polakiem”. W swojej twórczości przypominała losy kieleckich rodzin: Leichterów, Peltzów, Blumenfeldów, Kahanych, a także losy Józefa Halperina – żołnierza Armii Krajowej w oddziale Eugeniusza Kaszyńskiego „Nurta”.

Jadwiga Karolczak pisała teksty o życiu i Zagładzie więźniów kieleckiego getta, zbierała relacje świadków. Opublikowała cykl reportaży o pogromie Żydów w Kielcach. Była członkiem komitetu obchodów 50. rocznicy pogromu powołanego przez prezydenta Kielc. Jest również autorką licznych artykułów o losach polskich Żydów w Izraelu, oraz młodzieży izraelskiej mającej polskie korzenie. Niektóre z publikacji przetłumaczone zostały przez Rafaela Blumenfelda na język hebrajski i opublikowane w Izraelu.

 

Magdalena Smożewska-Wójcikiewicz, od 1977 roku dziennikarka rozgłośni Polskiego Radia Kielce.  Autorka reportaży, publicystka i prezenterka. Reportaże pt. „Spowiedź”, „To tylko ściany”, „Agnieszka” otrzymały nagrody na ogólnopolskich konkursach. Teksty jej autorstwa publikowane były w ogólnopolskiej prasie. Laureatka  jest pomysłodawczynią i autorką audycji radiowych: „Kawiarenka literacka” i „Radiowy kuferek” oraz akcji charytatywnej „Uszatek”. Jest współzałożycielką Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego i Filantropii w Kielcach oraz Towarzystwa Dobroczynności w Kielcach.

Magdalena Smożewska-Wójcikiewicz ze swoim reporterskim mikrofonem towarzyszy inicjatywom podejmowanym przez nasze Stowarzyszenie od początku. Jej relacje, rozmowy, wywiady, reportaże i refleksje przyczyniają się do upowszechniania żywej pamięci o naszych żydowskich sąsiadach.