IV Spotkania Chrześcijańsko-Żydowskie – galeria

Galeria zdjęć z pierwszych dni Spotkań:

– Wernisażu dwóch wystaw fotograficznych: „Przybyli, odeszli… są: Żydzi polscy”i „Kolory prawosławia”

– koncertu „O Duszo Wszelka…”

DEBAT O POKOJU: Debata I. Czy chrześcijaństwo jest religią pokoju?; Debata II. Pokój. Jak to się robi?

–koncertu „Symcha Keller i przyjaciele”

PRZEJDŹ DO GALERII