Kielce pamiętają

W niedzielne południe 28 sierpnia 2016 roku, przy pomniku Menora, uczciliśmy 74. rocznicę Zagłady Żydów z kieleckiego getta zamordowanych przez niemieckich nazistów.
 
W uroczystych obchodach przy pomniku Menora na Al. IX Wieków Kielc uczestniczyli Dawid Szychowski, rabin z Łodzi, Włodzimierz Kac, przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Katowicach oraz o. Jan z Klasztoru Pallotynów na Karczówce. Przewodniczył im Bogdan Białek – prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego, który powiedział między innymi, że o Zagładzie Żydów winniśmy pamiętać zawsze, do końca świata.  Odczytane zostały fragmenty świadectw opisujące okrutne mordy na dzieciach, starcach i chorych z kieleckiego getta. W sposób spontaniczny, jeden z mieszkańców Kielc opowiedział zebranym swoje wspomnienia dotyczące okropności, które widział jako dziecko podczas okupacji niemieckiej w Kielcach. W intencji Żydów z kieleckiego getta uczestnicy odmówili modlitwy katolickie i żydowskie, na zakończenie uroczystości złożono kwiaty i zapalono znicze.
 
W drugiej połowie września Stowarzyszenie im. Jana Karskiego zorganizuje wyjazd do obozu zagłady w Treblince – miejsca śmierci ponad 20 tysięcy Żydów z kieleckiego getta.