Kieleccy nauczyciele zastanawiali się jak nauczać o antysemityzmie

1

W środę, 26 stycznia w Muzeum Historii Kielc odbyło się seminarium dla nauczycieli zatytułowane

„Nauczanie o antysemityzmie”.

W programie znalazł się m.in. wykład dr Jolanty Ambrosewicz-Jacobs, dyrektor Centrum Badań Holokaustu UJ: „Postawy wobec Żydów wśród młodzieży polskiej”.

 

Seminarium spotkało się z dużym zainteresowaniem, uczestniczyli w nim zarówno nauczyciele gimnazjów, jaki i szkół ponadgimnazjalnych – liceów ogólnokształcących i profilowanych. Pedagodzy wysoko ocenili poziom merytoryczny spotkania, w ankietach zwracali uwagę na potrzebę upowszechniania wiedzy także o kulturze i obyczajach Żydów, ponieważ: „uczniowie wiedzą, co to jest Halloween, walentynki, a nie znają np. Święta Trąbek”. 


2Uczestnicy seminarium otrzymali materiały edukacyjne do nauczania o historii Żydów i antysemityzmie, które w 2008 r. zostały opracowane pod auspicjami Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

  Materiały te decyzją ministra edukacji narodowej zostały wpisane na listę środków dydaktycznych zalecanych do nauczania i od tego czasu są wykorzystywane w polskich szkołach.

Ponadto otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w seminarium wystawione przez Instytut Psychologii i Edukacji „Charaktery”.