Konferencja „Żydowscy obywatele polskich miast. Dziedzictwo Żydów kieleckich”

W imieniu Stowarzyszenia im. Jana Karskiego, Muzeum Narodowego w Kielcach oraz Instytutu Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego pragniemy zaprosić Państwa do udziału w konferencji naukowej

Żydowscy obywatele polskich miast. Dziedzictwo Żydów kieleckich

Konferencja odbędzie się z inicjatywy Stworzyszenia im. Jana Karskiego dla upamietnienia 80. rocznicy zagłady getta kieleckiego oraz 160. rocznicy osadnictwa żydowskiego w Kielcach.

Do udziału zapraszamy wszystkie osoby zajmujące się historią, demografią, życiem religijnym, kulturalnym i codziennym Żydów regionu świętokrzyskiego ze szczególnym uwzględnieniem Kielc, ale również w innych polskich miastach, szczególnie podobnych wielkościowo do Kielc. Pragniemy zachęcić do udziału zarówno badaczki i badaczy doświadczonych, jak i – a może szczególnie – studentów, doktorantów i młodych uczonych, którzy już na początku swojej drogi naukowej wybrali wspomniany w tytule konferencji temat.

Konferencja odbędzi się w nich 5-8 grudnia 2022 roku w Kielcach.
Na zgłoszenia czekamy do 31 października 2022. Prosimy o nadsyłanie tytułów wraz z krótkim abstraktem.

Radzie Naukowej konferencji zasiadają:
Prof. Bożena Szaynok
Prof. Joanna Tokarska-Bakir
Prof. Robert Kotowski – przewodniczący
Prof. Wacław Wierzbieniec
Dr Jacek Młynarczyk
Sekretarzem komisji został prof. Maciej Tomal.

Propozycje referatów wraz z abstrakatmi prosimy nadsyłać na adres: maciej.tomal@uj.edu.pl

Komitet Organizacyjny stanowią:
Bogdan Białek – przewodniczący
Dr Agnieszka Kowalska-Lasek
Andrzej Białek – sekretarz

Sponsorzy:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Organizatorzy:
Stowarzyszenie im. Jana Karskiego
Muzeum Narodowe w Kielcach
Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego