Jesteś tutaj:

O KONFERENCJI
Stowarzyszenie im. Jana Karskiego zaprasza nauczycieli i wychowawców do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji Warsztatowej „Jak reagować na antysemityzm w szkole?”, która odbędzie się w Kielcach, w Instytucie Kultury Spotkania i Dialogu przy ulicy Planty 7, w dniach 8-9 czerwca. Warsztaty i wykłady prowadzić będą: Bogdan Białek – prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego, redaktor naczelny Magazynu Psychologicznego „Charaktery”, Arkadiusz Walczak – dyrektor Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno–Społecznych i Szkoleń, Małgorzata Rusiłowicz – edukator, trener dialogu międzykulturowego; dr Dorota Krzemionka – redaktor naukowy Magazynu Psychologicznego „Charaktery”; Andrzej Białek, Piotr Świerczyński – edukatorzy Stowarzyszenia im. Jana Karskiego. Uczestnicy konferencji uzyskają wiedzę i kompetencje pozwalające rozpoznawać zachowania o charakterze antysemickim w sytuacjach szkolnych, nazywać je i wykorzystywać dla celów wychowawczych, dla konfrontacji ze stereotypami oraz dla uświadomienia uczniów o istocie antysemityzmu. Nauczyciele otrzymają stosowny certyfikat oraz materiały edukacyjne. Udział w konferencji jest bezpłatny, organizatorzy zapewniają nocleg i wyżywienie.

Organizator:

 

 

ZAPISY: REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

PROWADZĄCY

BOGDAN BIAŁEK

Jest psychologiem, redaktorem naczelnym „Charakterów”, założycielem i prezesem Stowarzyszenia im. Jana Karskiego. Powołał do życia Instytut Kultury Spotkania i Dialogu oraz Ośrodek Melete. Jest absolwentem podyplomowego studium duchowości Collegium Bobolanum oraz studiów podyplomowych Uważność i wpółczucieBadania i psychoterapia Uniwersytetu SWPS. Był współprzewodniczącym Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. Od wielu lat działa na rzecz dialogu międzyreligijnego. Stał się bohaterem filmu dokumentalnego produkcji polsko-amerykańskiej „Bogdan’s Journey” (polski tytuł „Przy Planty 7/9”), który zdobył wiele nagród na festiwalach filmowych w Polsce i za granicą. Autor książek: „Kilka rzeczy o Doktorze, które trzeba o Nim wiedzieć” (poświęcona Markowi Edelmanowi); „Cienie i ślady”; „Płaczę z tymi, którzy nie płaczą”.

ARKADIUSZ WALCZAK

Historyk, kulturoznawca, edukator, trener, wykładowca akademicki. Autor licznych projektów i programów kursów doskonalących dla nauczycieli. Specjalista w zakresie dydaktyki historii, w tym edukacji o historii i kulturze Żydów, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki wykorzystania filmu w edukacji o Holokauście. Autor licznych publikacji metodycznych dla nauczycieli. Obecnie pełni funkcję dyrektora Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno–Społecznych i Szkoleń.

MAŁGORZATA RUSIŁOWICZ

Edukator, trener dialogu międzykulturowego, nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej im. Wspólnoty Polskiej w Białostoczku, wykładowca Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej w Sankt Petersburgu, absolwentka międzynarodowego seminarium I stopnia „Dzieje i kultura Żydów polskich – Holocaust” w Yad Vashem.

DR DOROTA KRZEMIONKA

Doktor psychologii, redaktor naukowy magazynu „Charaktery”, emerytowana adiunkt w Instytucie Psychologii Stosowanej UJ.

PLAN KONFERENCJI

8 CZERWCA (SOBOTA)

11.00-11.30 Rejestracja uczestników
11.30 Otwarcie Konferencji
Bogdan Białek – prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego
Informacje
12.00-13.30 Wykład „Przezwyciężanie uprzedzeń i dyskryminacji” dr Dorota Krzemionka
13.30-14.15 Przerwa obiadowa
14.15-15.45 Zajęcia warsztatowe „Czym jest antysemityzm. Próba definicji” – Arkadiusz Walczak
15.45-16.00 Przerwa kawowa
16.00 -17.20 Projekcja filmu dokumentalnego „Przy Planty 7/9”
17.20-18.30 Rozmowa z Bogdanem Białkiem – prezesem Stowarzyszenia im. Jana Karskiego
18.30-18.50 Podsumowanie I dnia i ewaluacja
19.20 Kolacja w klubokawiarni „Plantacja”, ul. Planty 9

9 CZERWCA (NIEDZIELA)

9.00-10.30 Warsztaty „Jak reagować na antysemityzm w szkole”
grupa I – Arkadiusz Walczak
grupa II – Małgorzata Rusiłowicz
10.30-10.50 Przerwa na kawę
10.50-12.30 Prezentacja oferty edukacyjnej Instytutu Kultury Spotkania i Dialogu, kuratorskie zwiedzanie wystawy o ofiarach pogromu kieleckiego
12.30-12.45 Przerwa na kawę
12.45-14.00 Podsumowanie i dyskusja
14.00 Obiad

Do góry