Konkurs prac magisterskich im. J.J. Lipskiego

logo.prace magisterskie

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita ogłosiło XVIII Edycję Konkursu Prac Magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego.

Przedmiotem konkursu są prace, których tematyka jest bliska zainteresowaniom badawczym i aktywności społecznej Patrona konkursu, a zwłaszcza:

 

– historia i teoria literatury;
– wiedza o współczesnej kulturze;
– Varsaviana;
– historia najnowsza;
– społeczeństwo i polityka, dyskryminacja i tolerancja, stereotypy – aspekty kulturowe, psychologiczne, językowe.

 


Zgłoszenie pracy na konkurs powinno zawierać: 

 

– krótką opinię promotora lub recenzenta;
– egzemplarz pracy (bindowany);
– dane autora pracy (adres zamieszkania, e-mail, nr telefonu);
– życiorys autora pracy;
– esej o pracy nieprzekraczający 5 % jej objętości;
– wersję elektroniczną pracy na płycie CD;
– wszystkie wyżej wymienione dokumenty zapisane na płycie CD.

Termin nadsyłania prac mija 31 stycznia 2013 roku. Organizatorzy proszą o kierowanie ich na adres:

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita
Ul. Krakowskie Przedmieście 16/18
00-325 Warszawa

Szczegółowe informacje o konkursie znaleść na stronie www.otwarta.org lub pod numerem telefonu 22 828 11 21