„Moi żydowscy rodzice, moi polscy rodzice” – nowa wystawa w Instytucie

W Instytucie Kultury Spotkania i Dialogu Stowarzyszenia im. Jana Karskiego odbył się wernisaż wystawy „Moi żydowscy rodzice, moi polscy rodzice” Stowarzyszenia „Dzieci Holocaustu” w Polsce. Wystawę można zwiedzać do końca listopada.

W otwarciu wystawy uczestniczyły przedstawicielki Stowarzyszenia: Joanna Sobolewska-Pyz, Jadwiga Gałązka, Aleksandra Kaniuka i Jadwiga Hreniak, a także Jacek Gałązka, który przygotował i opracował ekspozycję. Wystawa powstała z inicjatywy przewodniczącej Stowarzyszenia „Dzieci Holocaustu” w Polsce, Joanny Sobolewskiej-Pyz, która szukała nowego sposobu opowiedzenia tych gorzkich i budujących zarazem historii.

Podczas wizyty w Kielcach przedstawicielki Stowarzyszenia „Dzieci Holocaustu” spotkały się także młodzieżą. W prowadzonych przez nie warsztatach udział wzięli uczniowie z Zespołu Szkół Sióstr Nazaretanek, z Liceum im. Gałczyńskiego, z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1, Zespołu Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej oraz z Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach.