Nauczanie o Zagładzie – konferencja i warsztaty dla nauczycieli

nuczanie_warsztaty

Stowarzyszenie im. Jana Karskiego oraz Instytut Psychologii i Edukacji „Charaktery” zapraszają nauczycieli języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie na konferencję połączoną z warsztatami na temat: „Nauczanie o Zagładzie z uwzględnieniem historii lokalnej. Od doświadczenia zła do czynienia dobra” dnia 22 marca 2013 roku w XI Liceum Ogólnokształcącym im. K. I. Gałczyńskiego w Kielcach.

Konferencja i warsztaty odbędą się w ramach III  Kieleckich Spotkań Chrześcijańsko-Żydowskich SZEMA-SŁUCHAJ.

W programie: wykład „Skąd się biorą Sprawiedliwi? Cnota bohaterstwa  i źródła dobra”  – prof. dr hab. Piotr Olaf Żylicz (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa);  wykład: „Nieludzki człowiek. O dehumanizacji i uprzedzeniach” – dr Marek Drogosz (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa)  oraz warsztaty „Herosi dnia codziennego” – dr Dorota Krzemionka (Uniwersytet Jagielloński) i prof. Olaf Żylicz.

 

 

Organizator: Stowarzyszenie im. Jana Karskiego w Kielcach
Termin: 22 marca 2013 r., godz. 14.00
Miejsce: XI Liceum Ogólnokształcące im. K. I. Gałczyńskiego w Kielcach
ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 53

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Szczegółowy program w załączeniu.

Zgłoszenie udziału prosimy przesyłać na adres:
• e-mail: andrzej.bialek@charaktery.com.pl;
• pocztowy:

Stowarzyszenie im. Jana Karskiego,
ul. Paderewskiego 40, 25-502 Kielce;

 

Koordynator Projektu
Andrzej Białek
Tel.: 608 318 027

Udział jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają na koniec stosowne certyfikaty.

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM                      POBIERZ ZGŁOSZENIE

 

PEŁNY PROGRAM III SPOTKAŃ CHRZEŚCIJAŃSKO-ŻYDOWSKICH wkrótce na naszej stronie