Nauczanie o Zagładzie – konferencja i warsztaty dla nauczycieli

warszmale

Stowarzyszenie im. Jana Karskiego, VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Kielcach, Instytut Psychologii i Edukacji „Charaktery” oraz Ambasada USA w Polsce zapraszają do udziału w konferencji połączonej z warsztatami dla nauczycieli nt. nauczania o Holocauście.

Konferencja „Nauczanie o Zagładzie z uwzględnieniem historii lokalnej. Od doświadczenia zła do czynienia dobra” jest skierowana do nauczycieli i w naszym zamierzeniu ma być dla Nich wsparciem w pracy dydaktycznej i wychowawczej.

Konferencja uwzględnia problemy z historii II wojny jak i późniejsze – min. ludobójstwo w Rwandzie ale też funkcjonowanie w życiu społecznym dzisiaj. Chcemy się skupić na tym jak „doświadczenia zła” wykorzystać „ do czynienia dobra”. Jaką rolę odgrywają uprzedzenia i stereotypy.

 

Przedstawimy również projekt wybitnego psychologa Philipa Zimbardo (autora słynnego eksperymentu więziennego)- Bohater. Prof. Zimbardo przez lata badał mechanizmy popychające człowieka do zła. To dało mu podstawę do postawienia pytania : jak wpływać by wydobyć dobro.

Konferencja „Nauczanie o Zagładzie z uwzględnieniem historii lokalnej. Od doświadczenia zła do czynienia dobra” odbędzie się 19 stycznia 2012 roku.

Udział jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o udziale w konferencji i materiały edukacyjne.


Szczegółowy program      Pobierz zgłoszenie