Pamiętamy o Ofiarach Holocaustu

Na zaproszenie Stowarzyszenia im. Jana Karskiego, przy pomniku Menora w Kielcach,  modliliśmy się w  Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu ustanowiony przez ONZ w 2005 roku. Upamiętnia on miliony Żydów zgładzonych przez nazistowskie Niemcy podczas II wojny światowej.

Dzień ten przypada w rocznicę wyzwolenia więźniów obozu Auschwitz-Birkenau. Podczas wojny życie straciło około 6 milionów europejskich Żydów. Ludzie ginęli w gettach, obozach śmierci, obozach koncentracyjnych, z głodu i chorób, w wyniku zbiorowych i pojedynczych egzekucji. W prawie 20-tysięcznej społeczności Żydów kieleckich Holocaust przeżyło ledwie 500 osób.