Pośmiertny awans Jana Karskiego

Prezydent Andrzej Duda 7 grudnia przekazał akt nominacji Jana Karskiego na stopień generała brygady.  

– Jan Karski był wielkim żołnierzem Rzeczypospolitej, który nigdy nie zaprzestał walki o wolność Polski, a także o ludzką godność. Chciałbym, żeby ta nominacja generalska dla wielkiego Polaka, a także honorowego obywatela Izraela i Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata, była świadectwem pamięci Polski o wielkiej historycznej postaci. O cichym w tamtym czasie, w czasie walki, bohaterze, który całe swoje młode życie poświęcił na walkę o wolność Polski i ludzką godność – mówił podczas uroczystości Andrzej Duda.