Jesteś tutaj:


Deprecated: Plik class-oembed.php uznawany jest za przestarzały od wersji 5.3.0! Zamiast tego proszę użyć wp-includes/class-wp-oembed.php. in /var/www/jankarski.org.pl/wp-includes/functions.php on line 5604

Jesienią 2021 roku Stowarzyszenie im. Jana Karskiego  zdobyło grant w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Celem naszego projektu jest edukacja na rzecz praw człowieka oraz przeciwdziałanie dyskryminacji, nietolerancji  i mowy nienawiści szkole.

Planujemy przeprowadzenie:

Punktem wyjścia i inspiracją jest dla nas Powszechna Deklaracja Praw Człowieka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1948 roku.

Gdzie ostatecznie zaczynają się powszechne prawa człowieka? 
W małych miejscach, blisko domu – tak blisko i tak małych, że nie widać ich na żadnej mapie świata.  Jeśli te prawa nie mają tam znaczenia, nigdzie nie mają znaczenia. Bez skoordynowanych działań obywatelskich blisko domu, na próżno będziemy szukać postępu  w większym świecie
Eleanor Roosevelt, przewodnicząca Komisji Praw Człowie ka ONZ, współtwórczyni Deklaracji.

Nasze wieloletnie doświadczenie edukacyjne oparte jest na Programie Rozumienia Ludzkiej Natury, którego twórcą jest wybitny psycholog społeczny prof. Philip Zimbardo z Uniwersytetu Stanforda (USA).  Program wykorzystuje najnowsze odkrycia w dziedzinie psychologii społecznej do kształcenia uczniów, aby mogli oprzeć się negatywnym wpływom sytuacyjnym i potrafili  zareagować na przejawy dyskryminacji.

 Nigdy więcej! Nie będzie więcej pogromów! Tak, łatwo to powiedzieć i wywiesić na transparentach. Co jednak z uprzedzeniami i dyskryminacją, która dziś ma miejsce – wobec Romów, Ukraińców, imigrantów – w Polsce, na Węgrzech, we Włoszech i w wielu innych krajach? Musimy się zjednoczyć, by przeciwstawić się uprzedzeniom w każdej formie i stawić czoła dyskryminacji, która każdego dnia obniża jakość życia wielu ludzi na całym świecie. 
prof. Philip Zimbardo

Stowarzyszenie im. Jana Karskiego działa w Kielcach od roku 2005. W naszych działaniach kierujemy się przesłaniem  Patrona, który przekazał nam wiarę, „że uczynienie świata lepszym jest możliwe, że podejmowanie bezustannych wysiłków w tym celu jest konieczne, a zaniechanie naprawy i obojętność na zło jest zbrodnią i grzechem”.

Stowarzyszenie ma siedzibę w kamienicy przy ul. Planty 7 – miejscu pogromu kieleckiego z 4 lipca 1946. Pogrom w naszym mieście jest dramatycznym przykładem jak stereotypy, uprzedzenia i dyskryminacja mogą doprowadzić do agresji, przemocy, a nawet mordu.

Tekst Deklaracji Praw Człowieka można znaleźć na stronie: http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf

Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka

Przesłanie prof. Philipa Zimbardo:

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Do góry